Zachodniopomorskie Centrum Onkologii wyposażone w nowoczesne pompy infuzyjne

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii wyposażone w nowoczesne pompy infuzyjne

W najnowocześniejsze urządzenia do podawania medykamentów pacjentom zmagającym się z chorobami nowotworowymi zostało wyposażone Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie. Te niezwykle zaawansowane technologicznie pompy infuzyjne trafiły do placówki dzięki hojnej darowiźnie od Fundacji Grupy PGE.

Pompy te są wykorzystywane do bezpośredniego podawania leków do układu krwionośnego pacjenta. W ich działaniu ukierunkowanym na precyzję i bezpieczeństwo pacjenta tkwi ich niezwykła wartość. To one gwarantują, że leczenie będzie nie tylko efektywne, ale także jak najmniej obciążające dla organizmu pacjenta.

Darowizna składała się z dziesięciu pomp infuzyjnych, z czego pięć znalazło swoje miejsce w stacjonarnym oddziale onkologicznym, a pozostałe pięć trafiło do oddziału dziennej opieki.

Kierownictwo centrum onkologicznego podkreśla wagę tej darowizny, biorąc pod uwagę olbrzymią ilość pacjentów leczonych w placówce. Do maja bieżącego roku w szpitalu tym przeszło leczenie już ponad 12 tysięcy osób.