Wojewódzki Szpital w Szczecinie zainwestował ponad 600 tys. zł w nowoczesną technologię biopsji prostaty

Wojewódzki Szpital w Szczecinie zainwestował ponad 600 tys. zł w nowoczesną technologię biopsji prostaty

Szpital Wojewódzki w Szczecinie zdecydował się na inwestycję w nowoczesny sprzęt do biopsji fuzyjnej prostaty, wydając na ten cel ponad 600 tys. zł. Dzięki temu pacjenci podejrzewający raka prostaty będą mieli możliwość skorzystania z zaawansowanej diagnostyki, która nie tylko jest bezbolesna i bezpieczna, ale również umożliwia szybkie potwierdzenie lub wykluczenie obecności choroby.

Zakupione urządzenie będzie dostępne dla pacjentów poradni urologicznej SPWSZ, znajdującej się przy ul. Arkońskiej w Szczecinie, gdzie prowadzone są badania w kierunku wykrycia nowotworu prostaty.

Biopsja fuzyjna to innowacyjna metoda diagnozy coraz częściej stosowana w medycynie. Metoda ta polega na dokładnym zlokalizowaniu oraz pobraniu próbek tkanek zmienionych chorobowo, co jest możliwe dzięki łączeniu w czasie rzeczywistym obrazów USG pozyskanych za pomocą aparatu i wcześniejszych danych z rezonansu magnetycznego. Integracja tych dwóch systemów obrazowania pozwala lekarzowi precyzyjnie zidentyfikować obszar, z którego pobierane są próbki do analizy histopatologicznej.

Badanie biopsją fuzyjną jest przeprowadzane przy użyciu znieczulenia miejscowego i nie wymaga od pacjenta hospitalizacji, ponieważ proces jest realizowany ambulatoryjnie. Decyzję o konieczności przeprowadzenia badania podejmuje lekarz urolog, a wskazaniami do konsultacji mogą być m.in. utrzymujące się podwyższone stężenie PSA lub nieprawidłowości stwierdzone podczas badania per rectum.

Zespół oddziału urologii posiada odpowiednie szkolenie i bogate doświadczenie w wykonywaniu biopsji fuzyjnych prostaty. Koszt badania pokrywany jest ze środków publicznych. Sam aparat został sfinansowany ze środków własnych szpitala.