W Szczecinie stworzyli mapę z oznaczeniem niebezpiecznych dzielnic

W Szczecinie stworzyli mapę z oznaczeniem niebezpiecznych dzielnic

W Szczecinie ulice o największej częstotliwości wykroczeń, kradzieży, włamań i aktów wandalizmu można zidentyfikować na podstawie liczby zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń, gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać działania przestępcze i wykroczenia. Najbardziej niebezpieczne ulice w Szczecinie są pokazane na Krajowej Mapie Zagrożeń, gdzie zaleca się szczególną ostrożność.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywna platforma, która wyświetla kluczowe dane dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń dla określonej lokalizacji, pomagając wyróżnić obszary, które wymagają szczególnej uwagi ze strony lokalnych służb.

Podobna mapa istnieje dla Szczecina, gdzie mieszkańcy codziennie zgłaszają niebezpieczne sytuacje na ulicach. Niektóre z najczęściej zgłaszanych przestępstw i wykroczeń obejmują:

– akty wandalizmu
– nieprawidłowo zaparkowane pojazdy
– kradzieże
– miejsca spożywania alkoholu

W tym roku policja zgłosiła na mapie ponad 2000 przestępstw i naruszeń prawa. Jak stwierdzono w raporcie, wskazuje to, że narzędzie jest skutecznym środkiem komunikacji między społeczeństwem a policją. Znaczna większość tych zgłoszeń została zweryfikowana przez funkcjonariuszy w mundurach, a większość potwierdzonych spraw została rozwiązana, zgodnie z danymi z połowy roku.