Strabag wyłoniony jako wykonawca obwodnicy Stargard w ramach DK20 za 76 milionów złotych

Strabag wyłoniony jako wykonawca obwodnicy Stargard w ramach DK20 za 76 milionów złotych

W wyniku przeprowadzonego przetargu dotyczącego zaprojektowania i budowy obwodnicy Stargard, w granicach DK20, firma Strabag z ofertą o wartości ponad 76 milionów złotych została uznana za najbardziej atrakcyjną. Wybór ten jest efektem analizy siedmiu ofert złożonych w tej procedurze przetargowej. Pozostali konkurenci mają okres dziesięciu dni na możliwe skargi do Krajowej Izby Odwoławczej. Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2024-2027.

Po podpisaniu umowy, wykonawca będzie miał do dyspozycji 17 miesięcy na przygotowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na prace budowlane przeznaczono okres 15 miesięcy. Okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca nie są uwzględniane w czasie realizacji prac. Planowane ukończenie i otwarcie obwodnicy dla ruchu drogowego przewiduje się na rok 2027.

Odwiecznym problemem było to, że ruch tranzytowy musiał przejeżdżać przez centrum Stargardu. Dzięki południowej obwodnicy, kierowcy od kilkunastu lat mogą ominąć miasto korzystając z drogi ekspresowej S10. Przed nimi pojawia się perspektywa eliminacji trasy DK20 z centrum Stargardu. Obecnie trasa ta prowadzi od węzła Stargard Wschód na S10 przez miejscowości Święte i Strachocin do miasta, które jest pełne przejść dla pieszych i skrzyżowań.

Obwodnica będzie umożliwiała omijanie miasta, co przyniesie wiele korzyści takich jak redukcja hałasu czy ograniczenie negatywnych wpływów ruchu drogowego na miasto. Ponadto, obwodnica skróci dystans pokonywany przez kierowców. Aktualna długość DK20 od węzła Stargard Wschód przez miasto wynosi 7,4 km, a przejazd obwodnicą będzie krótszy o 2,9 km. Uwzględniając warunki jazdy w mieście (ograniczona prędkość, skrzyżowania, przejścia dla pieszych), obwodnica może skrócić czas przejazdu nawet czterokrotnie.

Nowa obwodnica Stargard będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Trasa rozpocznie się od węzła Stargard Wschód na połączeniu DK20 i S10. Inwestycja obejmie przebudowę połączenia S10/DK20 po północnej stronie węzła. Trasa obwodnicy będzie prowadziła na północ, przejdzie przez dolinę rzeki Krąpiel, a następnie drogę powiatową Strachocin – Sułkowo, gdzie zaplanowano budowę wiaduktu. Obwodnica przekroczy linię kolejową nr 202 Stargard – Gdańsk i dołączy do bieżącego toru DK20 około 500 metrów za granicami miasta Stargard.