Promowanie idei zero waste i foodsharingu – działania szczecińskiego stowarzyszenia Jadłodzielnia

Promowanie idei zero waste i foodsharingu – działania szczecińskiego stowarzyszenia Jadłodzielnia

W Szczecinie od siedmiu lat działa stowarzyszenie non-profit, które popularyzuje koncepcję zero waste oraz dzielenia się jedzeniem, znaną jako foodsharing. Zastanawiamy się, jakie osiągnęli rezultaty w ciągu tych lat, jakie wprowadzili zmiany w nawykach mieszkańców miasta dotyczących niemarnowania żywności oraz promowania ekologicznego stylu życia. Jak przekonują sami członkowie stowarzyszenia, inicjatywa Jadłodzielnia miała istotny wkład w propagowanie nowych postaw.

Siódma rocznica działalności stowarzyszenia była okazją do świętowania. Spotkanie przy kawie i celebracyjnym torcie odbyło się w Kooperatywie Łaźnia. Obecnie piętnaście osób tworzy Jadłodzielnię i wspólnie pracuje na rzecz mieszkańców Szczecina.

Stowarzyszenie powstało w 2017 roku z inicjatywy grupy entuzjastycznych ludzi i aktywistów. Głównym celem ich działań jest propagowanie idei foodsharingu, czyli dzielenia się jedzeniem z innymi, by zapobiec marnowaniu żywności. Jeśli jedzenie jest jeszcze zdatne do spożycia, nie powinno być wyrzucane, ale przekazywane innym.

Jak tłumaczy prezes stowarzyszenia, Elżbieta Abramowicz, cała idea polega na interakcjach między tymi, którzy dzielą się jedzeniem i tymi, którzy z niego korzystają. Stowarzyszenie dostarcza tylko przestrzeń do tego dzielenia się.

W Szczecinie funkcjonuje dziewięć szafek Jadłodzielni rozmieszczonych w różnych częściach miasta, a dziesiąta ma pojawić się niebawem. Małgorzata Zajączkowska podkreśla, że stowarzyszenie dąży do tego, aby powstało jak najwięcej takich szafek. Aktywiści pozyskują środki na ten cel i starają się, by w każdej dzielnicy znalazła się przynajmniej jedna szafka.

Szafki są dobrami wspólnymi i odpowiedzialność za ich utrzymanie spoczywa na społeczności korzystającej z nich. Elżbieta Abramowicz zwraca także uwagę, że podstawowym celem inicjatywy jest nie tylko pomoc najbardziej potrzebującym, ale także propagowanie dobrych praktyk dotyczących niemarnowania żywności.

Aktywiści są przekonani o wzroście świadomości ekologicznej w społeczeństwie. Elżbieta Abramowicz uważa to za sukces stowarzyszenia. Coraz więcej osób, zamiast wyrzucać jedzenie, przynosi je do Jadłodzielni, gdzie może skorzystać z niego ktoś potrzebujący.

Jednak działalność stowarzyszenia nie ogranicza się tylko do udostępniania przestrzeni. Członkowie Jadłodzielni prowadzą warsztaty edukacyjne w różnych miejscach, takich jak szkoły, przedszkola czy domy seniora.