Plan budowy nowego mostu nad rzeką Odrą w Szczecinie

Plan budowy nowego mostu nad rzeką Odrą w Szczecinie

Władze Szczecina planują realizację innowacyjnego projektu, polegającego na konstrukcji nowego mostu nad rzeką Odrą. Celem inwestycji jest zapewnienie bezpośredniego dojazdu do Kępy Parnickiej i Wyspy Zielonej. Przewidywane jest, że inicjatywa zostanie zrealizowana przy użyciu modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Rada Miasta już przeznaczyła 200 tysięcy złotych na przeprowadzenie szczegółowej analizy dotyczącej możliwości wybudowania nowej przeprawy nad Odrą Zachodnią, która obejmowałaby także powiązany z nią układ drogowy. Jak informuje rzecznik prasowy ds. inwestycji Miasta Szczecin, Piotr Zieliński, planowane działania oparte są na wynikach przeprowadzonej analizy. W jej ramach przewiduje się trasę drogową prowadzącą od ulicy Heyki przez Wyspę Zieloną, nowo powstały most przez rzekę Odrę oraz ulicę Zapadłą aż do skrzyżowania z ulicą Kolumba.

Nowo wybudowany most ma poprawić komunikację pomiędzy osiedlami znajdującymi się na Międzyodrzu, które są obecnie w trakcie budowy, a lewobrzeżną częścią miasta. Aktualnie dojazd do tych miejsc wymaga jazdy pod wiaduktem kolejowym znajdującym się w pobliżu przystanku kolejowego Łasztownia, przeprawy przez most nad Kanałem Zielonym oraz dalszej jazdy do ronda na ulicy Energetyków.

Według Piotra Zielińskiego, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nowe połączenie powinno być drogą lokalną klasy „L” o szerokości 12 metrów i dwóch pasach ruchu, z chodnikami po obu stronach i ścieżką rowerową. Most ma spełniać kryteria IV klasy żeglownej, co oznacza minimalną wysokość od 5,25 m do 7 metrów umożliwiającą przejazd jednostek o szerokości nieprzekraczającej 9,5 metra.

Termin ukończenia inwestycji jest na razie nieznany. Pewne jest jednak, że w jej realizacji będą uczestniczyć deweloperzy odpowiedzialni za budowę osiedli na wyspach.