Pełno roboty przy składach z węglem

Pełno roboty przy składach z węglem

Obecnie w Szczecinie węgla jest pod dostatkiem, a pracownicy składów pracują bardzo intensywnie, aby sprostać wymaganiom klientów, którzy chcą kupić wstępny zapas węgla, aby jeszcze w tym roku uzyskać certyfikat. Od 2 stycznia będą oni mogli poprosić o dodatkowe 1,5 tony węgla po obniżonej cenie.

Pracownik składu przy ul. Świerczewskiej 5 stwierdza, że węgiel jest obecny, ale nie mają czasu na pogaduszki, bo klienci czekają. Muszą wydać węgiel przed końcem roku kalendarzowego, a mają na to tylko kilkanaście godzin.

Wśród osób posiadających certyfikat uprawniający do zakupu węgla po obniżonej cenie rozeszła się wieść, że jeśli nie wykorzystają przysługującego im 1,5 tony węgla przed końcem roku, to węgiel zostanie im odebrany.

Paulina Łątka z biura prasowego gminy Szczecin podała, że począwszy od 2 stycznia 2023 roku, ratusz będzie wydawał zaświadczenia uprawniające do zakupu węgla po obniżonej cenie. Zaświadczenia te, wydane po 1 stycznia 2023 roku, umożliwiają posiadaczowi uzyskanie 1,5 tony węgla w ramach jednorazowego zakupu do końca kwietnia 2023 roku.