ISKIERKA: Bezinteresowna pomoc prawna dla mieszkańców Szczecina i powiatu gryfińskiego

ISKIERKA: Bezinteresowna pomoc prawna dla mieszkańców Szczecina i powiatu gryfińskiego

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa o nazwie ISKIERKA, w swoim działaniu na rok 2024, zaplanowało realizację dwóch zadań społecznych, które w głównej mierze skupiają się na bezpłatnym udzielaniu porad prawnych. Obszar, na którym będą świadczone te usługi, to Szczecin oraz okoliczny powiat gryfiński.

W ten sposób, Iskierka znacząco poszerza zakres swojego zaangażowania społecznego. Wcześniejsza działalność organizacji koncentrowała się przede wszystkim na wsparciu rehabilitacyjnym i promowaniu rozwoju dzieci, którymi się opiekuje. Dodatkowo, stowarzyszenie angażowało się w różnorodne inicjatywy edukacyjne i kulturalne, przeznaczone dla lokalnej społeczności.