Adwokat w Szczecinie — co warto wiedzieć o Kancelarii Adwokackiej

Adwokat w Szczecinie — co warto wiedzieć o Kancelarii Adwokackiej

Szczecin to największe miasto w województwie zachodniopomorskim, które od prawie ośmiu wieków ma prawa miejskie i liczy blisko czterysta tysięcy mieszkańców. W samym mieście jest zarejestrowanych kilkuset adwokatów oraz radców prawnych, którzy służą pomocą w kwestiach związanych z prawem. Jeśli chcesz dowiedzieć się, kim jest adwokat, co wchodzi w zakres usług oraz jak wygląda jedna z Kancelarii Adwokackich w Szczecinie, sprawdź koniecznie ten artykuł.

Pojęcie adwokata wywodzi się z łacińskiego „advocatus od advocare”, co można przetłumaczyć jako „wzywać na pomoc”. W Polsce pojęcie to jest dokładnie określone w przepisach ustawy Prawo o adwokaturze z 1982 roku, gdzie dowiemy się, że adwokatem może zostać osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z pełnych praw publicznych,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej z tytułem magistra lub ukończyła studia prawnicze za granicą kraju, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • odbyła aplikację adwokacką,
 • złożyła egzamin adwokacki.

Adwokat Szczecin — Adwokaci i Kancelarie Adwokackie

Zawód adwokata jest bardzo szczegółowo uregulowany i każda osoba, która przystąpiła do egzaminu adwokackiego oraz uzyskała z niego pozytywny wyniki, może wpisać się na listę adwokatów, wnioskując o to do okręgowej rady adwokackiej. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, że w Szczecinie jest zadeklarowanych ponad czterystu adwokatów, czynnie wykonujących zawód.

Adwokatem jest specjalista w dziedzinie prawa, który swoje kwalifikacje zawodowe może potwierdzić pozytywnym wynikiem egzaminu adwokackiego oraz aplikacją adwokacką. W zakresie usług adwokata jest szeroko rozumiana pomoc prawna dla osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. Pod pojęciem pomocy prawnej należy rozumieć jednakowo udzielanie porad z dziedziny prawa, reprezentowanie klienta przed sądem oraz sporządzanie opinii prawnych. Szczegółowy zakres pomocy prawnej oferowanej interesantom, bardzo często jest indywidualnie określany przez adwokata, dlatego warto sprawdzić szczegóły oferowanej pomocy prawnej na stronie internetowej lub w kancelarii.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Janiszewska — zakres pomocy prawnej

Adwokat Ewa Janiszewska od ponad dziesięciu lat świadczy pomoc w zakresie prawa. Obecnie adwokat przyjmuje interesantów w biurze kancelarii adwokackiej przy Alei Wojska Polskiego 20/5 w Szczecinie.

Pomoc prawna jest udzielana stacjonarnie w biurze kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz mailowo i telefonicznie. Dokładny zakres świadczonej pomocy przez Adwokat Ewę Janiszewską jest dostępny na stronie internetowej www.adwokatszczecin.info oraz w biurze kancelarii.

Pomoc prawna dla osób fizycznych w Szczecinie

Osoby fizyczne w zetknięciu z problemem prawnym mają możliwość skorzystania ze wsparcia adwokata, który służy pomocą w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, karnego oraz prawa pracy.

Pod każdym z wymienionych zakresów prawa kryją się konkretne problemy prawne i tak w zakresie prawa cywilnego, adwokat ze Szczecina może pomóc nam w:

 • prowadzeniu sprawy o zapłatę,
 • prowadzeniu sprawy o zadośćuczynienie,
 • prowadzeniu sprawy o podział majątku,
 • sporządzeniu umowy cywilnoprawnej.

W przypadku prawa rodzinnego możemy udać się do adwokata i uzyskać wsparcie w sprawach związanych z:

 • rozwodem,
 • podziałem majątku,
 • alimentami na małżonka lub dzieci,
 • rozdzielnością majątkową,
 • separacją,
 • ustaleniem lub zaprzeczeniem ojcostwa.

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy, jaką mogą uzyskać osoby fizyczne, jest związana z dochodzeniem zaległego wynagrodzenia, przywróceniem do pracy, dyskryminacją oraz wynagrodzeniem za nadgodziny.

Szczegółowe informacje w zakresie pomocy prawnej dla osób fizycznych są udzielane przez adwokatów w czasie konsultacji telefonicznej, mailowej lub stacjonarnie w kancelarii, a zakres wyżej wymienionej pomocy jest tylko ogólną informacją.

Pomoc prawna dla firm w Szczecinie

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga świadczenia usług w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Tu przedsiębiorca może udać się do kancelarii adwokackiej w celu uzyskania pomocy prawnej związanej z prawem gospodarczym, prawem pracy, umowami handlowymi czy windykacją należności. Adwokat może pomóc przedsiębiorcy w:

 • sporządzaniu i opiniowaniu umów cywilnoprawnych,
 • dochodzeniu należności cywilnoprawnych,
 • reprezentowaniu przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym w sprawach gospodarczych,
 • rejestracji i likwidacji spółek osobowych i kapitałowych.

Pomoc prawna, jaką służą adwokaci jest bardzo szeroka, a powyższy artykuł zawiera tylko część usług, jakie oferują kancelarie adwokackie dla osób fizycznych i firm. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wygląda praca kancelarii adwokackiej oraz jaki zakres usług oferuje jedna z kancelarii w Szczecinie, możesz sprawdzić stronę internetową www.adwokatszczecin.info lub wysłać zapytanie mailowe o przedstawienie zakresu świadczonych usług.