Zabytkowy budynek marnuje się od ponad dekady

Zabytkowy budynek marnuje się od ponad dekady

Dziesięć lat temu ulica Walecznych 23 w Zdrojach znalazła się na rynku po obniżonej cenie 12 mln zł. Gdyby komuś udało się nabyć budynek, uzyskałby 50-procentowy odpis od ceny nieruchomości zabytkowych. Co się stało z budynkiem?
Samorząd chciał wydzierżawić zabytkowy obiekt i dołączoną do niego 9-hektarową działkę na okres 99 lat. Główny budynek Zielonego Dworu jest największy w ogrodzie, a pozostałe znajdujące się tam obiekty to m.in. dawna świetlica, noclegownia, wejście, magazyn, garaż, budynek gospodarczy.

Minęła dekada od zamknięcia w tym miejscu Domu Dziecka. Miasto chciało przekształcić Zielony Dwór w Dom Pomocy Społecznej, ale koszty remontu okazały się zbyt wysokie.

Zespół położony przy ulicy Walecznych 23 został wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków. W skład obszaru chronionego wchodzi budynek „czerwony” (z XIX w.), centralny budynek Zielonego Dworu (z lat 1922-23), budynek „żółty”, dawna lodownia oraz ogród. Miasto planowało przeznaczyć kompleks na usługi z zakresu oświaty, kultury, sportu, rekreacji i pomocy społecznej.

Pod koniec XIX wieku powstały pierwsze gmachy dworu. Prowadzono w nich Sanatorium Buchheide, a później powstał Dom Opieki nad Dziećmi „Diakonisa”.