Wzmacnianie tolerancji i szacunku wśród młodzieży – inicjatywa Komisariatu Policji w Szczecinie

Wzmacnianie tolerancji i szacunku wśród młodzieży – inicjatywa Komisariatu Policji w Szczecinie

Działaniom profilaktycznym poświęcili się asystenci ds. nieletnich z Komisariatu Policji Szczecin Niebuszewo i Nad Odrą, prowadząc spotkania edukacyjne z uczniami na temat hejtu oraz promowania pozytywnych zachowań, takich jak tolerancja i szacunek.

Jeden z asystentów do spraw nieletnich z Komisariatu Policji Szczecin Niebuszewo zdecydował się na odwiedziny w Szkole Podstawowej nr 11 na ulicy Emilii Plater. W ramach spotkania, poruszony został temat: „Tolerancja i szacunek to twój wizerunek”. Dzieci miały okazję zgłębić trudne dla nich zagadnienia dotyczące tego jak istotne jest szanowanie każdego człowieka, bez względu na jego wygląd, zachowanie czy pochodzenie narodowe.

Asystent podkreślił również, że każdy ma prawo oczekiwać szacunku i akceptacji od innych. Brak tych wartości może objawiać się agresją, co jest skrajnie nieakceptowalnym zachowaniem. Uczniowie zaangażowali się w dyskusję i chętnie brali udział w zadaniach.

W tym samym czasie, w klasach maturalnych szkół ponadpodstawowych z obszaru Komisariatu Policji Szczecin nad Odrą, asystent Wydziału Prewencji st. asp. Magdalena Łykowska prowadziła cykl spotkań w dniach 28-30 listopada 2023 r. Spotkania miały miejsce w klasach I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego i były częścią kampanii promującej zawód policjanta.

Głównym celem tych działań profilaktycznych było zapobieganie i minimalizowanie hejtu, będącego aktualnie jednym z najbardziej powszechnych problemów wśród uczniów. Młodzież miała okazję dowiedzieć się więcej o różnicach między „złośliwym komentarzem” a prawdziwym przestępstwem takim jak znęcanie się, zniesławienie czy znieważenie.

Podczas spotkań omówione zostały również konsekwencje prawno-karne, które nieletni mogą ponosić za tego typu działania. Temat ten wywołał burzliwą dyskusję i wzbudził największe zainteresowanie wśród uczestników.