Wspólny marsz szkolnictwa wyższego w Szczecinie

Wspólny marsz szkolnictwa wyższego w Szczecinie

Minionej niedzieli świadkiem niecodziennej sceny stał się Szczecin. Jego ulice przemierzała grupa rektorów i studentów, reprezentujących wszystkie publiczne – a także kilka spośród prywatnych – instytucji edukacyjnych na poziomie wyższym. Przemarsz ten był symbolicznym gestem jedności i gotowości do wzajemnej współpracy w służbie miastu oraz regionowi.

Wydarzenie to – o wdzięcznej nazwie „Spacerek na uniwerek” – miało swoją drugą odsłonę, a zakończenie marszu miało miejsce na Jasnych Błoniach.

Na miejscu prezydent Szczecina, Piotr Krzystek, podkreślił znaczenie współpracy między władzami miasta a instytucjami szkolnictwa wyższego. Wspomniane relacje materializują się w postaci wspólnego projektu – Akademickiego Szczecina.

Prezydent podkreślił, jak ważne jest dla Szczecina przyciąganie studentów i pokazanie mieszkańcom miasta, jak wiele oferuje lokalne szkolnictwo wyższe. Młodzi ludzie mają tu możliwość zdobywania wykształcenia na prestiżowych kierunkach studiów, w renomowanych uczelniach, które są w stanie przygotować ich do wielkich osiągnięć.

W imieniu zgromadzonych rektorów głos zabrał prof. Waldemar Tarczyński, który zaznaczył, iż misją szkolnictwa wyższego jest służba społeczeństwu. Celem uczelni jest dostarczanie kształcenia na najwyższym poziomie, przeprowadzanie światowej klasy badań oraz wsparcie dla lokalnej społeczności. Bez społeczności, instytucje te nie mają bowiem znaczenia.