Szczeciński Klub Tenisowy przejmuje pełną opiekę nad kortami przy al. Wojska Polskiego 127 na następne 9 lat

Szczeciński Klub Tenisowy przejmuje pełną opiekę nad kortami przy al. Wojska Polskiego 127 na następne 9 lat

W ciągu najbliższych dziewięciu lat, Szczeciński Klub Tenisowy (SKT) będzie zarządzał kortami tenisowymi znajdującymi się przy alei Wojska Polskiego 127. Miesięczna opłata za dzierżawę wyniesie klub 7380 złotych. Ponadto, SKT zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów utrzymania obiektu.

SKT nie jest nowicjuszem w zarządzaniu tymi kortami. W przeszłości pełnił już tę rolę, jednak robił to wspólnie z kilkoma innymi instytucjami: Fundacją „Szczeciński Klub Tenisowy Promasters”, Stowarzyszeniem Akademia Tenisowa Promasters oraz Fundacją „Sport Club”. Teraz jednak, do roku 2033, SKT będzie samodzielnie administrował obiektem.

Zgodnie z treścią umowy dzierżawnej przekazanej przez urząd miasta, Szczeciński Klub Tenisowy ma zadbać o przeprowadzanie regularnych przeglądów technicznych budynków i obiektów, ich konserwację i remonty. Ma również utrzymać teren w należytym porządku i czystości.

Klub będzie mógł profitować z komercyjnego wynajmu kortów, jednak umowa nakłada na niego również obowiązek szczególnej troski o szkolne kluby sportowe i szczecińskie kluby tenisowe. Miejskie władze zapewniają, że warunki umowy gwarantują kontynuację treningów tenisa dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych ze szczecińskich klubów i stowarzyszeń na preferencyjnych stawkach.

Mimo przejęcia zarządzania przez SKT, nadzór nad kortami nadal będzie sprawował Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji.