Szczecin stawia na ekologię: plany budowy nowej biokompostowni

Szczecin stawia na ekologię: plany budowy nowej biokompostowni

Planowane jest powstanie nowej biokompostowni na terenie Szczecina, której celem będzie przetwarzanie odpadów organicznych generowanych przez mieszkańców miasta. Władze Szczecina mają zamiar stworzyć własny ośrodek przetwarzania odpadów, który miałby funkcjonować pod szyldem „Szczecińskie Centrum Biorecyklingu”.

Koncepcją tego przedsięwzięcia jest skierowanie do przetwarzania odpadów, które obecnie mieszkańcy deponują w brązowych kontenerach. Odpady te stanowią rocznie około 20 tysięcy ton materiału, który do tej pory był wywożony do oddalonych od Szczecina miejscowości: Leśno Górne i Łęczyca.

Planowany projekt ma być rezultatem współpracy Miasta Szczecin oraz firmy Remondis. Start działalności planowany jest na początek 2026 roku. Przewidziane miejsce dla nowego ośrodka to teren przy ulicy Gdańskiej w Szczecinie. Planowany potencjał przetwarzania odpadów przez nowo powstałą kompostownię to 40 tysięcy ton rocznie. Nakłady finansowe, jakie są potrzebne do realizacji tej inwestycji, szacowane są na 80 milionów złotych.