Szczecin – Bank Żywności im. Jacka Kuronia pomoże potrzebującym

Szczecin – Bank Żywności im. Jacka Kuronia pomoże potrzebującym

W drugiej połowie roku rozpocznie się akcja charytatywna Banku Żywności w Szczecinie. Inicjatywa otrzyma wsparcie Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki niej osoby najbardziej potrzebujące otrzymają darmową żywność.

Redystrybucja żywności Banku Żywności im. Jacka Kuronia

Akcja ma polegać na systematycznym pozyskiwaniu żywności oraz przekazywaniu jej za pomocą partnerów przedsięwzięcia osobom potrzebującym. Dzięki pomocy fundacji i organizacji pozarządowych z nadwyżek będą mogły skorzystać osoby niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, dzieci, młodzież i osoby bezdomne. Oczywiście akcji przyświeca szczytny cel i wartości. Bank Żywności w Szczecinie pozyska produkty z sieci handlowych lub bezpośrednio od producentów. Nawiąże także współpracę z firmami odbierającymi i rozwożącymi pozyskaną żywność.

Pozyskiwanie żywności to nie jedyny cel inicjatywy

Redystrybucja żywności to z pewnością nie jedyny cel akcji. Bank Żywności planuje także przeprowadzić szkolenia i warsztaty dla organizacji pozarządowych i innych jednostek pomocowych. Dzięki nim świeżo upieczeni pracownicy oraz wolontariusze Banków Żywności lepiej poznają zasady współpracy z dystrybutorami, sieciami handlowymi oraz hurtowniami.