Renowacja warszewskiego słonia może być możliwa dzięki wpisaniu go na listę zabytków

Renowacja warszewskiego słonia może być możliwa dzięki wpisaniu go na listę zabytków

Na szczecińskim skwerze, znajdującym się przy ulicy Poznańskiej, stoi już od 90 lat rzeźba słonia. Kiedyś z jego trąby wypływała woda do niewielkiego basenu, tworząc efektowną fontannę. Niestety, z biegiem czasu konstrukcja uległa degradacji i obecnie nie pełni już swojej pierwotnej funkcji. Ze względu na coraz bardziej widoczne oznaki zużycia, pojawiła się potrzeba przeprowadzenia gruntownej renowacji. Rozwiązaniem mogłoby być wpisanie rzeźby do rejestru zabytków, co umożliwiłoby uzyskanie dofinansowania na ten cel.

Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta do końca pierwszego kwartału bieżącego roku. Miejski Konserwator Zabytków zaplanował wstępne oględziny obiektu we współpracy z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Na podstawie tych ocen zostanie ustalona wartość kulturowa rzeźby oraz zasadność rozpoczęcia procedury wpisania jej do rejestru zabytków – informuje Lidia Rogaś, zastępca prezydenta Szczecina.

Na problem zaniedbanego warszawskiego słonia wielokrotnie zwracał uwagę radny Łukasz Kadłubowski z Koalicji Obywatelskiej. W swoich interpelacjach przypominał o konieczności odnowienia rzeźby i jej otoczenia. – Jest to istotny temat dla lokalnej społeczności. Wcześniejsze odpowiedzi ze strony magistratu sugerują możliwość przekształcenia rzeźby w fontannę, jednakże musiałoby to nastąpić w innej formie, aby zapobiec uszkodzeniu przez wypływającą z trąby wodę. Szacuje się, że koszt renowacji i modernizacji placu może wynieść około milion złotych. Wpisanie słonia do rejestru zabytków otworzyłoby możliwość pozyskania na ten cel środków zewnętrznych – wyjaśnia radny Kadłubowski.

Rzeźbę warszewskiego słonia stworzył Kurt Schwerdtfeger, twórca m.in. „Ptasiej fontanny” na szczecińskiej Różance. Betonowy słoń został odlany w 1934 roku. Początkowo jego trąba była skierowana pionowo ku górze, jednak podczas jednego z remontów uzyskała obecny, zakręcony kształt.