Renowacja przestrzeni miejskich: Unikalne dęby Turnera w Szczecinie otrzymały nowe podłoże i pielęgnację

Renowacja przestrzeni miejskich: Unikalne dęby Turnera w Szczecinie otrzymały nowe podłoże i pielęgnację

Unikatowe na skalę kraju, a jednocześnie jedyny takie okazy w Szczecinie – dwa zimozielone dęby Turnera – zostały niedawno poddane intensywnej pielęgnacji, a także otrzymały nowe podłoże. Ten specjalistyczny zabieg jest częścią szerszego planu dotyczącego przebudowy placu Zwycięstwa w tym mieście.

Według informacji przekazanych przez przedstawicieli miasta, prace te obejmowały m.in. usunięcie darni z obrysu koron drzew oraz wykonywanie nowych mis ziemnych. Wszystko to wykonano z myślą o polepszeniu warunków dla tych unikalnych drzew. Co ważne, stare podłoże zostało wymienione na nowe, organiczne i bogate w minerały, które na głębokości 6-8 centymetrów jest wolne od patogenów.

Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji, dodaje również, że nowe podłoże zostało poddane mulczowaniu za pomocą grubo mielonej kory. Ponadto, z koron drzew usunięto wszelkie posusze i wykonano delikatne cięcia sanitarne, koncentrując się na nierozwijających się lub krzyżujących się gałązkach. Na uwagę zasługują również dwutorowe opryski koron, które przeprowadzono dla lepszego ich zachowania.

MTM jest firmą odpowiedzialną za projektowanie i budowę w ramach przebudowy placu Zwycięstwa. Inwestycja ta obejmuje m.in. przebudowę układu drogowego pomiędzy Bramą Portową a ulicą Krzywoustego oraz utworzenie nowych przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i ul. Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki.

Niestety, już na początku inwestycji pojawiły się pewne problemy, które spowodowały opóźnienia w pracach. Teraz przewidywany termin zakończenia prac to listopad bieżącego roku.