Remonty na północy miasta – utrudnienia i prace modernizacyjne na ośmiu ulicach

Remonty na północy miasta – utrudnienia i prace modernizacyjne na ośmiu ulicach

W trakcie są intensywne prace remontowe, które dotyczą dróg usytuowanych w północnej części miasta. Głównym celem tych działań jest przebudowa kilku ulic, w tym Północnej, Wapiennej i Andersena.

Z powodu prac wykonawczych, wprowadzono nową, czasową organizację ruchu. Zamknęły się i otoczyły barierkami zachodnie sektory ul. Północnej i Andersena. Mimo to, zachowano jednokierunkową możliwość przemieszczania się, prowadzącą od ulicy Północnej do ulic Andersena oraz Chłodnej.

Otrzymaliśmy informacje od naszych czytelników, że od ostatniego piątku jest niemożliwy dojazd ulicą Północną, gdzie dotychczas prowadzono roboty budowlane bez całkowitego wyłączenia ruchu. Do tej pory zamknięty był jedynie fragment drogi poddawany pracom, natomiast pozostała część była dostępna dla kierowców. Teraz jednak ruch jest całkowicie zablokowany w obu kierunkach, co znacząco utrudnia poruszanie się po tym obszarze. Dodatkowo doszło do osuwiska terenu na terenie budowy.

Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji wyjaśnia, że mimo odpowiedniego zabezpieczenia miejsca prac, zauważono podmywanie przyległej do niego nawierzchni drogowej, co jest spowodowane jej złą kondycją. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, podjęto decyzję o całkowitym wyłączeniu fragmentu ulicy z ruchu, do momentu zakończenia wszystkich niezbędnych prac. Przewidywany czas trwania utrudnień to kilka tygodni.

W tym projekcie przewidziano przebudowę ulicy Wapiennej na odcinku od ronda do skrzyżowania z ulicą Szczecińską oraz fragmentu ul. Północnej od Chłodnej do Szkockiej. Planowane jest tam zbudowanie chodników, ścieżek dla rowerów i pieszych oraz nowych zjazdów. Ponadto przewiduje się modernizację kanalizacji deszczowej oraz instalację nowego oświetlenia ulicznego. Zakres prac obejmuje również budowę kanału teletechnicznego, przebudowę sieci podziemnych – elektroenergetycznej niskiego napięcia, gazowej, wodociągowej i teletechnicznej oraz zagospodarowanie zieleni.

Całość projektu zakłada przebudowę ośmiu ulic, o łącznej długości blisko 4,9 km.