Radioaktywne odpady znalezione w jednej ze śmieciarek

Radioaktywne odpady znalezione w jednej ze śmieciarek

Polska Agencja Atomistyki zweryfikowała raport Głosu dotyczący transportu odpadów radioaktywnych do szczecińskiej spalarni. Zarówno PAA, jak i sanepid utrzymują, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi, bo materiał został już zneutralizowany. Paweł Majko, przedstawiciel Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, zapewnia Głos, że znają sytuację, dokładnie ją monitorują i nie wykryli żadnych poziomów, które stanowiłyby zagrożenie dla zdrowia publicznego.

W naszej poprzedniej poniedziałkowej relacji szczegółowo opisaliśmy incydent związany z transportem odpadów radioaktywnych. Ciężarówka z odpadami przewoziła materiały poszpitalne związane z badaniami diagnostycznymi. Po wjeździe na teren szczecińskiej spalarni 6 kwietnia bramka radiometryczna wykryła podwyższone poziomy promieniowania. Kolejne pomiary przy użyciu ręcznych urządzeń zweryfikowały istnienie substancji radioaktywnej wykorzystywanej w medycynie.

Zgodnie z procesem, urzędnicy spalarni zostali poinformowani przez Agencję.

Ze względu na wyjątkowo niskie wykryte poziomy promieniowania, obecność zespołu dozymetrycznego Prezesa PAA w lokalizacji spalarni nie była wymagana – ocena okoliczności opiera się na pomiarach prowadzonych przez wewnętrzne zasoby organizacji.