Nowe kierunki studiów ruszają w Akademii Sztuki

Nowe kierunki studiów ruszają w Akademii Sztuki

Akademia Sztuki w Szczecinie wprowadza trzy nowe kierunki studiów: scenografia i przestrzeń wirtualna, jazz i muzyka rozrywkowa oraz kuratorstwo i realizacja wystaw. Spośród wszystkich szczecińskich uczelni, akademia jako pierwsza rozpoczyna rekrutację, już w maju. Elektroniczna rejestracja przyszłych studentów rozpocznie się 11 maja 2023 roku, a następnie na przełomie czerwca i lipca odbędą się egzaminy wstępne.

Obecnie Akademia prowadzi łącznie 19 kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Przygotowując się do tegorocznej rekrutacji, podjęliśmy dwa istotne działania – po pierwsze, wprowadziliśmy nowe kierunki studiów w oparciu o zainteresowania zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Po drugie, przekształciliśmy wiele istniejących od dawna specjalności w kierunki studiów – mówi prorektor dr Mikołaj Iwański.

Uruchomienie nowych kierunków świadczy o tym, że uczelnia stara się wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy i opiniom potencjalnych studentów. Jest to możliwe dzięki bogatym zasobom kadrowym Akademii oraz wyjątkowej pozycji w rankingu parametryzacji.