Protesty mieszkańców w sprawie zagospodarowania terenów działkowych

Protesty mieszkańców w sprawie zagospodarowania terenów działkowych

Gmina wstrzymała opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zielonych na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn. Decyzja ta została podyktowana sprzeciwem okolicznych mieszkańców, którzy sprzeciwiają się przekształceniu terenów rekreacyjnych i ogródków działkowych. Działki, o których mowa, znajdują się w granicach ulic: Bułgarskiej, Serbskiej, Harcerzy i Słowiańskiej. Nie są to typowe ogrody działkowe związane z Polskim Związkiem Działkowców, lecz miejskie tereny zielone, które od wielu lat są dzierżawione mieszkańcom. Niektóre z nich były nawet przekazywane przez pokolenia. Tereny te wykorzystywane są przede wszystkim do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych. Miasto planuje jednak w ich sąsiedztwie rozbudowę mieszkaniową i handlową, co spotyka się z dezaprobatą mieszkańców.

W listopadzie ubiegłego roku ponad tysiąc osób podpisało petycję, która została przedstawiona radnym, którzy następnie przekazali ją prezydentowi Piotrowi Krzystkowi wraz z poparciem.

Mimo braku odpowiedzi na petycję, radny miejski Przemysław Słowik podjął działania. Zasięgnął informacji dotyczących przyszłości ogrodów działkowych, a mieszkańcy byli zadowoleni z uzyskanej odpowiedzi.