Powstaje dom dla emerytowanych lekarzy

Powstaje dom dla emerytowanych lekarzy

Po przejściu na emeryturę wielu lekarzy, którzy kiedyś byli aktywnymi osobami, często traci poczucie celu. W konsekwencji izolują się w swoich rezydencjach i przeżywają metaforyczną śmierć. Dlatego nie należy pozostawiać ich bez opieki – mówi prof. Halina Ey-Chmielewska, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej. W związku z tym w Szczecinie z myślą o tych osobach powstanie Dom Lekarza Seniora.
Dom Lekarza Seniora powstanie w dotychczasowej lokalizacji Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, mieszczącej się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Wcześniej poniemiecka willa musi przejść znaczny remont, gdyż jest zabytkiem. Proces renowacji, obejmujący m.in. przystosowanie pomieszczeń dla osób starszych i niepełnosprawnych, będzie prawdopodobnie nadzorowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Decyzję o remoncie willi podjęli uczestnicy niedawnego Okręgowego Zjazdu Lekarzy, którzy ustalili, że OIL wniesie własne środki na renowację – nieoficjalnie przyjmuje się, że około 3 mln zł, czyli połowę wymaganej kwoty. Dodatkowo będą się starać o wsparcie finansowe z rządowych i samorządowych programów rewitalizacji