Planowane konsolidowanie instytucji kultury w Prawobrzeżu

Planowane konsolidowanie instytucji kultury w Prawobrzeżu

Możliwe jest, że Miejski Ośrodek Kultury Dąbie oraz Dom Kultury Krzemień, zlokalizowane na Prawobrzeżu w Podjuchach, połączą swoje siły i utworzą wspólną instytucję pod nazwą Ośrodek Inicjatyw Kulturalnych „Przystań Kultura”. Głównym celem tej zmiany jest zwiększenie efektywności oraz ilości organizowanych wydarzeń i autorskich projektów. Decyzja o takim kroku zależy od zgody radnych, którzy będą głosować na temat tego projektu.

Ośrodek „Przystań Kultura” miałby swoje siedziby w trzech lokalizacjach: na ulicy Krzemiennej 10 (gdzie obecnie znajduje się „Krzemień”), Racławickiej 10 oraz Goleniowskiej 67 (gdzie mieści się „Klub Delta”).

Połączenie dwóch ośrodków miałoby przynieść wiele korzyści. Większa energia, potencjał organizacyjny, promocyjny i programowy pozwoliłaby na skuteczniejszą współpracę z partnerami i sponsorami. Bogatsza i bardziej różnorodna oferta nowo powstałej jednostki, jak również większe grono jej odbiorców są kolejnymi aspektami tego procesu. Koszty miałyby zostać obniżone a skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych, zwłaszcza z programów grantowych, znacznie zwiększona. Połączony ośrodek miałby także szersze możliwości wsparcia lokalnych inicjatyw i aktywności społecznej – informuje miasto we oficjalnym komunikacie.

Nazwa Ośrodek Inicjatyw Kulturalnych „Przystań Kultura” ma nawiązywać do żeglarskiego charakteru Szczecina i historii MOK-u, który jest usytuowany nad jeziorem Dąbie.

Końcowa decyzja o utworzeniu nowej instytucji kultury zostanie podjęta przez radnych podczas najbliższej sesji Rady Miasta, zaplanowanej na wtorek 5 września.