Plac Batory rozkwita: Odtwarzanie historycznej przestrzeni miejskiej nabiera tempa

Plac Batory rozkwita: Odtwarzanie historycznej przestrzeni miejskiej nabiera tempa

Siedlisko historyczne Placu Batorego poddawane jest obecnie ożywiającemu procesowi rewitalizacji. Po zabezpieczeniu obszaru podziemnego, wykonawca zainicjował pierwszą fazę działań budowlanych.

Zanim przystąpiono do demontażu zbiornika przeciwpożarowego, drzewa rosnące w otoczeniu zostały odpowiednio zabezpieczone, a woda zgromadzona w zbiorniku została usunięta. Zakończenie tej akcji umożliwiło rozpoczęcie prac rozbiórkowych. Po ich ukończeniu, resztki zbiornika starannie zakopano pod warstwą piasku. Tym samym rozpoczęto także budowę murków oporowych. Zakłada się, że ostatnie prace zostaną ukończone najpóźniej w trzecim kwartale bieżącego roku.

Budowla centralna, która pojawi się na odnowionym Placu Batorego, to nowoczesna fontanna. Zaprojektowano ją tak, aby znalazła miejsce w granicach istniejącego basenu przeciwpożarowego. Fontanna będzie miała postać koła o średnicy 21 metrów i zostanie wyposażona w siedem dysz podświetlanych. Sześć z nich pozwoli na tworzenie różnorodnych efektów wodnych, które będą mogły osiągnąć wysokość do 3,5 metra. Jednakże, najważniejszą dyszą będzie ta centralna, która będzie mogła wypuścić strumień wody aż do wysokości 9,5 metra.

W ramach tej strategicznej inwestycji, powstaną również dwa place zabaw uzupełnione o podwórkowe gry dla dzieci. Piesze ciągi komunikacyjne zostaną odbudowane, przy czym niektóre z nich zostaną pokryte nawierzchnią mineralną. W zmodernizowanej porcji wschodniej placu, pojawi się nowa nawierzchnia chodnikowa i parkingi dla samochodów. Przestrzeń ta będzie również uzupełniona o ławki do odpoczynku, siedziska, kosze na odpadki i stojaki rowerowe. W planach jest także instalacja nowych lamp parkowych i posadzenie dodatkowej zieleni.