Nagła prośba Koalicji Ratujemy Rzeki do szefa rządu

Nagła prośba Koalicji Ratujemy Rzeki do szefa rządu

Grupa, znana jako Koalicja Ratujmy Rzeki, wystosowała list skierowany do Premiera. W swoim liście apelują o natychmiastowe przekazanie kompetencji w zakresie zarządzania wodami z Ministerstwa Infrastruktury do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W kontekście aktualnej katastrofy klimatycznej, podkreślają potrzebę skupienia się na ochronie środowiska naturalnego, zamiast inwestycji w projekty takie jak „wodne autostrady” za 200 mld zł czy budowanie zapór na Wiśle i Odrze. Apelują o koncentrację na odnowieniu mokradeł, utrzymaniu zdrowia rzek i jezior oraz zapewnieniu dostępu do czystej wody.

Koalicja Ratujmy Rzeki, która zrzesza 53 organizacje pozarządowe oraz licznych indywidualnych członków, w tym naukowców, ekspertów, aktywistów i artystów, wnosi o niezwłoczne przeniesienie odpowiedzialności za zarządzanie wodami do ministra klimatu i środowiska. Taki krok umożliwiłby skupienie planowania, zarządzania, monitoringu i ochrony zasobów wodnych pod jednym dachem, oddzielając te działania od eksploatacji gospodarczej.

W przypadku podjęcia rzeczywistych działań w tym kierunku, Koalicja zobowiązuje się do współpracy z nowym organem zarządzającym wodami oraz do udziału w procesie reformowania sposobu zarządzania wodami w naszym kraju – tak wynika z treści listu.