Pielęgnowanie miejsca pamięci przez osadzonych w Szczecinie

Pielęgnowanie miejsca pamięci przez osadzonych w Szczecinie

W Areszcie Śledczym w Szczecinie, osadzeni wezmą na siebie odpowiedzialność za utrzymanie miejsc pamięci i grobów kombatantów. W ramach rekompensaty Instytut Pamięci Narodowej przeprowadzi dla nich warsztaty historyczne, w tym lekcje dotyczące wydarzeń upamiętnionych na terenach objętych projektem.

Problemem stało się to, że organizacje kombatanckie nie są już w stanie zapewnić odpowiedniej pielęgnacji tych miejsc. Brakuje im siły, aby utrzymać je w należytym porządku, na przykład poprzez usuwanie zaschniętych wiązanek czy wypalonych zniczy z pomników. To skłoniło do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Aresztem Śledczym w Szczecinie. Zgodnie z zawartą umową, osadzeni będą odpowiedzialni za utrzymanie grobów na cmentarzu Centralnym.

Zanim nadejdzie dzień Wszystkich Świętych, prace porządkowe zostaną rozpoczęte. Warto dodać, że osadzeni sami zgłosili chęć przystąpienia do tej akcji. Wytyczne co do terenów, które mają zostać uporządkowane, zostaną wskazane przez Instytut Pamięci Narodowej. Osoby zaangażowane w ten projekt to skazańcy, którzy nie popełnili zbrodni o ciężkim charakterze, takie jak morderstwa, gwałty czy rozboje. Prace porządkowe będą obejmować pomniki poświęcone między innymi żołnierzom AK, ofiarom Katynia, rzezi wołyńskiej, ofiarom Grudnia ’70 oraz kwatery kombatanckie na cmentarzu Centralnym.

Marzena Szulc ze szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej wyjawiła, że listopad to miesiąc szczególny dla Polski z racji obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Dlatego też chcielibyśmy skupić się na miejscach pamięci i bohaterach, którzy swoją postawą przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy żyć w wolnym i niepodległym kraju.

Zgodnie z planem, osadzeni rozpoczną prace przy miejscach pamięci już w najbliższy poniedziałek.