Nielegalne składowisko odpadów rozbito przez policję: sześć osób zatrzymanych, trzech aresztowanych

Nielegalne składowisko odpadów rozbito przez policję: sześć osób zatrzymanych, trzech aresztowanych

Na terenie województwa zachodniopomorskiego, funkcjonariusze miejscowego oddziału policji dokonali zatrzymania sześciu osób podejrzewanych o prowadzenie nielegalnej działalności polegającej na składowaniu odpadów. Akcja odbyła się pod egidą Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i przy współpracy z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Składowisko odpadów palnych zostało wykryte na obszarze powiatu goleniowskiego, w obrębie działalności jednej z firm. Jednakże, jak podkreślają przedstawiciele policji, firma ta nie posiadała uprawnień do przechowywania tego typu materiałów. Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte na podstawie wyników czynności kontrolnych przeprowadzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz we Wrocławiu.

Dochodzenie ustaliło, że odpady były przywożone z różnych miejsc w kraju. Ponadto w dokumentach dotyczących tych odpadów stwierdzano nieprawdę. Zgodnie z tymi dokumentami, odpady były przyjmowane w miejscu, które faktycznie nie było miejscem ich składowania. W rzeczywistości jednak, były one transportowane i magazynowane na terenie jednej z gmin w zachodniopomorskim.

W ostatnim czasie, w ramach dalszych działań śledczych, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji (KWP) w Szczecinie, razem z funkcjonariuszami z KWP w Poznaniu i we Wrocławiu oraz inspektorami z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i Poznaniu, przeprowadzili szczegółowe oględziny terenu składowiska. Przy wsparciu eksperta ds. ochrony środowiska, przeprowadzono badania i pobrano próbki do dalszej analizy.