Legendarny "Sołdek" – czy powróci do macierzystego Szczecina?

Legendarny "Sołdek" – czy powróci do macierzystego Szczecina?

Choć na dziobie statku nadal widnieje napis, że Szczecin jest jego portem macierzystym, słynna jednostka „Sołdek” od wielu lat cumuje w gdańskim porcie, pełniąc rolę muzeum. W niektórych nieoficjalnych rozmowach między urzędnikami dwóch miast pojawia się jednak idea powrotu tej zabytkowej jednostki do Szczecina.

„Sołdek” został zwodowany w gdańskiej stoczni, ale przez aż 31 lat służył pod banderą Szczecina. Swoją służbę rozpoczął uroczyście w październiku 1949 roku i trwała ona aż do grudnia 1980 roku. W tym czasie okazało się, że statek przetransportował ponad 3,5 miliona ton węgla i rudy żelaza.

Gdy przyszła pora na wycofanie „Sołdka” z eksploatacji, jednostka ta mogła pozostać w Szczecinie jako pomnik. Niestety, brak było konkretnych planów na jej wykorzystanie i ostatecznie trafiła do Gdańska. Dziś stanowi jeden z najpopularniejszych punktów turystycznych tego miasta. Prezentuje nie tylko swoją historię jako pierwszy pełnomorski statek zbudowany w całości na terenie powojennej Polski, ale także jedyne zachowane świadectwo istnienia rudowęglowca z napędem parowym.