Jak wybrać adwokata do sprawy rozwodowej?

Jak wybrać adwokata do sprawy rozwodowej?

Polskie prawo dopuszcza możliwość, jaką jest uzyskanie rozwodu, ale konieczne są do spełnienia określone przesłanki. Przede wszystkim rozkład pożycia małżeńskiego, czyli więzi łączących małżonków, musi być zupełne i trwałe. W postępowaniu sądowym bada się też możliwość naprawy relacji między małżonkami. Niezwykle istotna jest także kwestia dobra małoletnich dzieci. Adwokat jest osobą, która reprezentuje w sądzie swojego klienta. Od jego postawy i znajomości sprawy wiele zależy.

Sprawa rozwodowa – co trzeba wiedzieć?

Rozwód jest rozwiązaniem przez sąd związku małżeńskiego na żądanie jednego lub obydwojga małżonków. Poza śmiercią małżonka lub unieważnieniem małżeństwa rozwód jest jedną z okoliczności, które trwale rozwiązują formalny związek małżeński.

Rozwód a prawo

Jak wskazują przepisy polskiego prawa (art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), orzeczenie rozwodu jest możliwe, jest wystąpią ku temu przesłanki: pożycie małżeństwie uległo rozkładowi w stopniu trwałym i zupełnym. Oznacza to, że między małżonkami nie ma już więzi fizycznej, emocjonalnej ani gospodarczej, a także nie ma widoków na to, aby uległo to poprawie i zmianie. Co więcej, udzielenie rozwodu nie może spowodować, że ucierpi dobro małoletnich dzieci. Zgodnie z prawem, rozwód musi być też zgodny z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Rodzaje rozwodów

W Polsce najczęściej udziela się rozwodów z powodu zdrady, nadużywania alkoholu, niezgodności charakterów lub problemów finansowych. Wyróżnia się:

  • rozwód bez orzekania o winie – inaczej określany jako rozwód za porozumieniem stron. Jest to rozwiązanie dobre dla osób, które chcą szybki rozwód bez długiej i przykrej rozprawy przed sądem. Jest polecany, jeśli w grę nie wchodzą alimenty, ponieważ rozwód bez orzekania o winie oznacza zrzeczenie się pełni praw roszczeniowych w stosunku do drugiej osoby. Rozwody bez orzekania o winie to sprawy prostsze i mniej nerwowe, ponieważ jeśli na rozwód zgadzają się dwie strony, zwykle rozprawa jest formalnością;
  • rozwód z orzekaniem o winie – jest to rodzaj rozwodu, w którym chce się udowodnić winę jednego małżonka lub obojga małżonków. Jego przyznanie umożliwia zasądzenie alimentów od osoby, przez którą uznaje się, że rozpadł się związek małżeński, na korzyść osoby poszkodowanej. Rozwody z orzekaniem o winie zwykle trwają dłużej, ponieważ konieczne wykazanie przed sądem wszystkich dowodów w sprawie, które udowodnią winę.

Rola i obowiązki adwokata w sprawach rozwodowych

Adwokat mający duże doświadczenie w sprawach rozwodowych jest zdecydowanie najlepszym wyborem dla klienta, gdyż skutkiem orzeczenia winy klienta może stać się obciążenie obowiązkiem alimentacyjnym na całe życie. Z powodu coraz większego sformalizowania procesów sądowych, można przegrać sprawę, nawet jeśli to druga strona bardziej zawiniła.

Po ogłoszeniu wyroku Sądu I instancji adwokat ocenia słuszność zapadłego orzeczenia i czy warto się od niego odwoływać. W wypadku, gdy klient wnosi bezskuteczną apelację, musi pokryć koszty procesu w II instancji. Słuszność wniesienia apelacji powinna zostać oceniona przez adwokata w sprawie rozwodowej, który lepiej orientuje się w sposobie przygotowywania pism procesowych, dokumentów dla sądów i w kwestiach formalnych, których niedopatrzenie może skutkować dla klienta niepowodzeniem. Ponadto apelacja również powinna zostać sporządzona przez kompetentną osobę, gdyż jeśli nie będzie ona spełniała wszystkich wymogów lub powołane zostaną niewłaściwe zarzuty, klient może przegrać sprawę.

Rozwód a stres

Decyzja o rozwodzie to jedna z ważniejszych i najbardziej stresujących decyzji w życiu. Jak wskazuje stworzona przez badaczy skala stresu Holmesa i Rahe’a rozwód w skali punktowej jest na drugim miejscu najbardziej stresujących wydarzeń w życiu (73 punkty). Ustępuje tylko jednemu wydarzeniu, jakim jest śmierć współmałżonka (100 punktów). Na miejscu trzecim jest separacja z parterem (65 punktów).

Holmes i Rahe to psychiatrzy, którzy badali wpływ stresu na zdrowie. Badali ludzi, którym przydarzały się w życiu różne sytuacje określane jako jednostki zmiany życia i przypisywali im odpowiednią wartość umowną na skali stresu od 0 do 100. Im większą wagę miało wydarzenie, tym więcej punktów otrzymywało.

Jaka w tym rola adwokata? Dobrze poprowadzona sprawa, odpowiedzialne i dokładne przygotowanie obrońcy reprezentującego interesy klienta przed sądem, mogą zaoszczędzić klientowi wiele stresu. Czasem, nawet nie uzyskując wszystkich zamierzonych celów, wygrywa się sprawę rozwodową, wychodząc z niej obronną ręką dzięki mądrym negocjacjom adwokata.

Dlaczego warto mieć adwokata jeszcze przed rozpoczęciem postępowania?

Rozpoczęcie procesu sądowego zwykle poprzedzone jest stresem związanym z trwającym od lat rozkładem związku. Często też decyzję o rozwodzie poprzedza separacja. Są to trudne sytuacje, które mogą spotkać nawet najlepsze pary. Szczególnie trudne są rozwody z orzekaniem o winie, które wymagają udowodnienia winy małżonka i często wiążą się z koniecznością ujawnienia najtrudniejszych doświadczeń w sądzie. Posiadanie swojego adwokata, któremu się ufa i można powierzyć swoją reprezentację jest bardzo ważne z kilku powodów:

  1. Stworzenie pozwu – bez względu na powód rozwodu konieczne jest odpowiednie przygotowanie się, a także stworzenie pozwu. Jest to dokument, który rozpoczyna proces sądowy i ma ścisłe wymagania formalne. Rzetelnie napisany pozew to podstawa, aby móc rozpocząć proces rozwodowy.
  2. Reprezentacja w sądzie – adwokat może reprezentować swojego klienta w sądzie. Dzięki temu nie ma konieczności stawiać się na każdej sprawie. To duże udogodnienia zwłaszcza dla osób, które chcą udzielić pełnomocnictwa, ponieważ niczego nie ukrywają przed swoim adwokatem, a nie chcą lub nie mogą być na każdej rozprawie.
  3. Znajomość sprawy – podczas rozprawy przesłuchuje się nie tylko każdego z małżonków, ale też świadków. Umiejętność słuchania i mądrego zadawania pytań, a także zdolność dopasowywania się do sytuacji i szybkiego reagowania jest kluczowa. Adwokat, który zna sprawę jeszcze przed rozpoczęciem postępowania ma więcej czasu na zapoznanie się ze wszystkimi jej aspektami, co zapewnia większą skuteczność.

Przejście przez rozwód nie jest łatwym doświadczeniem, ale dla wielu osób okazuje się wyzwalające – mądre prowadzenie sprawy przez doświadczonego adwokata pomaga przezwyciężyć wiele trudności formalnych i emocjonalnych, związanych z rozpadem związku i batalią o prawo do opieki nad dziećmi, podział majątku, alimenty i uzyskanie dla siebie niezależności i wolności od trudnego partnera.