Projekt budżetu na 2022 rok – co wiemy?

Projekt budżetu na 2022 rok – co wiemy?

Powstał projekt budżetu miasta na przyszły rok! Co możemy powiedzieć na ten temat?

Spore emocje

Wydaje się, że projekt budżetu miasta zawsze wiąże się ze sporymi emocjami. Zresztą jest to coś, czego chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Co więcej, budżet będzie uchwalany na jutrzejszej sesji Rady Miasta Szczecin.

W ten sposób dochodzimy do szczegółów – wiemy choćby o tym, że dokument konsultowano na wielu poziomach. Możemy również usłyszeć o tym, że pytano mieszkańców, radnych, przedsiębiorców i ekonomistów. To dobrze brzmi, ale trudno nie zadać pytania, co z tych konsultacji wyniknie? Odpowiedzi na to pytanie oczywiście jeszcze długo nie poznamy. Wypada jednak podkreślić, że głównym założeniem było doprowadzenie do zbilansowania budżetu. Można też powiedzieć, że chodziło o zbilansowanie budżetu przy jednoczesnym utrzymaniu zdolności inwestycyjnych. Warte odnotowania jest również to, że prezydent zdecydował się zwiększyć rezerwę budżetową na podwyżki w strefie socjalnej – rezerwę tą zwiększono o 3 mln zł.

Co sądzisz o budżecie na przyszły rok?