Finansowanie rządowe na rozbudowę Trasy Północnej w Szczecinie

Finansowanie rządowe na rozbudowę Trasy Północnej w Szczecinie

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych sfinalizował przeznaczenie bliskiej kwoty 250 milionów złotych na trzeci etap rozbudowy Trasy Północnej w Szczecinie. Powstanie nowa dwupasmowa arteria komunikacyjna, która umożliwi skrócenie czasu przejazdu od śródmieścia do północnych części tego miasta oraz do Polic.

Nowo wytyczona droga, będąca częścią trzeciego segmentu tej inwestycji, będzie miała łączną długość 3,6 km. Rozciągać się będzie od ulicy Łącznej – miejsca zakończenia drugiego etapu prac – aż do ulicy Szosa Polska.

Podczas konferencji prasowej prowadzonej w czwartek, Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina, przekazał informacje o specyfikacji technicznej Trasy Północnej. Ma ona być zgodna z założeniami znanymi z drugiego etapu realizacji, wskazującymi na obecność dwóch jezdni po dwa pasy ruchu, z dodatkowymi ciągami rowerowymi po obu stronach.

Przepiera podkreślił istotność rozbudowy trasy, wskazując na obecne problemy z przepustowością układu drogowego na północy miasta. Wskazał na korki tworzące się na ulicy Bogumińskiej, szczególnie na trudnym skrzyżowaniu z ulicą Hożą.

Planowany dwujezdniowy odcinek Trasy Północnej ma za zadanie skrócić czas dojazdu z centrum miasta do jego północnych dzielnic oraz Polic. W przyszłości, istotną rolę odgrywać będzie jako jedna z dróg prowadzących do Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina.

Wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki, podkreślił w poniedziałek znaczenie tworzenia spójnej sieci dróg, integrującej Zachodnią Obwodnicę Szczecina, Trasę Północną i Obwodnicę Polic. To pozwoli, zdaniem wojewody, uczynić ze Szczecina aglomerację spełniającą europejskie standardy.

Informacje o rozpoczęciu przetargu na realizację trzeciego etapu budowy Trasy Północnej powinny zostać ogłoszone w ciągu najbliższych dziewięciu miesięcy.