Zmiana wizualna ulic w Szczecinie dzięki renowacji

Zmiana wizualna ulic w Szczecinie dzięki renowacji

Planowane są istotne zmiany, które dotkną szereg ulic w Szczecinie. Ulice takie jak Kredowa, Ostoi-Zagórskiego i Urlopowa będą poddane gruntownej metamorfozie. Co więcej, na mapie miasta pojawi się również nowy fragment ulicy Czesława Miłosza. Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. została wybrana jako główny wykonawca tych prac.

Zasugerowana przez nich kwota 38,3 mln zł była najniższą ofertą spośród sześciu, które wpłynęły na przetarg wystawiony przez spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Wszystko to stanowi pierwszą część większego projektu o nazwie „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie – dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych”. Łącznie obejmuje on modernizację drogi o długości 4,9 km.

W przyszłości planowane jest także przebudowanie innych dróg. Zmieni się wygląd ulicy Andersena od skrzyżowania z ulicą Miodową (łącznie ze skrzyżowaniem) aż do skrzyżowania z ulicą Północną (bez uwzględnienia skrzyżowania). Ulica Północna również przejdzie zmianę od miejsc, gdzie krzyżuje się z ulicą Andersena (wraz ze skrzyżowaniem) aż do linii określającej granicę działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065. Plan obejmuje także prace na ulicy Północnej od linii granicznej działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065 do ulicy Chłodnej (łącznie ze skrzyżowaniem). Wreszcie, ulica Wapienna zostanie zmodernizowana od skrzyżowania z ulicą Północną aż do ulicy Szczecińskiej (bez uwzględnienia skrzyżowania).

Na sfinansowanie tych działań, władze miasta otrzymały maksymalne możliwe wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jest to kwota 30 mln zł, która pokryje około połowę wartości całego projektu.