Wtorkowa Sesja Rady Miasta Szczecin Zakończona Wotum Zaufania dla Prezydenta Piotra Krzystka

Wtorkowa Sesja Rady Miasta Szczecin Zakończona Wotum Zaufania dla Prezydenta Piotra Krzystka

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Szczecin, która odbyła się we wtorek, Piotr Krzystek, prezydent miasta, otrzymał wotum zaufania i absolutorium za realizację budżetu miejskiego w poprzednim roku. Krzystek jest uznawany za osobę godną zaufania przez członków Koalicji Samorządowej oraz największego klubu w Radzie Miejskiej – Koalicji Obywatelskiej. Dyskusje dotyczące raportu o stanie miasta, przedstawionego przez samego prezydenta, skupiły się nie tylko na kwestiach lokalnych, ale również na ogólnokrajowych problemach politycznych.

Sesja rozpoczęła się od ceremonii ślubowania nowo wybranej radnej. Maria Bohuń (widoczna na zdjęciu poniżej), przewodnicząca rady Osiedla Podjuchy, zastąpiła Marcina Biskupskiego z KO, który niedawno objął stanowisko zastępcy prezydenta Szczecina.

Następnie prezydent Piotr Krzystek omówił Raport o stanie miasta. Dane zawarte w raporcie pokazują spadek liczby mieszkańców Szczecina – w 2022 roku było ich 391 566, a rok później liczba ta spadła do 389 066. Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7597 zł, co stanowi wzrost o ponad 13% w porównaniu z poprzednim rokiem. Stopa bezrobocia na koniec poprzedniego roku wynosiła 3,6%. W raporcie podkreślono również znaczenie inwestycji dla rozwoju miasta, takich jak przebudowa układu komunikacyjnego w Międzyodrzu, kolejne przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej oraz projekt Fabryki Wody.

Jeśli chodzi o finanse miejskie – rok 2023 zakończył się deficytem w wysokości 287 milionów złotych, mimo że planowano deficyt na poziomie 363 milionów złotych. Dochody miasta wyniosły 3 260,3 miliona złotych, co stanowi 96,2% planowanych wpływów na ten rok. Wydatki miasta osiągnęły poziom 3 547,3 miliona złotych, czyli 94,5% planowanego budżetu. Najwięcej środków przeznaczono na edukację i naukę – sumę około miliarda 33 milionów złotych.

„Rok 2023 był rokiem kontynuacji najważniejszych projektów inwestycyjnych” – podsumował Piotr Krzystek. „Niestety, borykaliśmy się z poważnym kryzysem finansów samorządowych wywołanym zmianami w polityce podatkowej. Pomimo tych przeszkód wszystkie projekty inwestycyjne były kontynuowane. Niektóre z nich udało się zakończyć. Mimo że subwencja nie pokrywała wzrostów kosztów, które pojawiły się w ubiegłym roku, utrzymany został stały wzrost nakładów na oświatę.”