Właściciel stajni zaplanował przebudowę budynku

Właściciel stajni zaplanował przebudowę budynku

Firma Europol Consulting przygotowuje się do rozpoczęcia odbudowy obiektu. Radni z Rady Osiedla Stare Miasto stwierdzili, że pozwolenie na budowę zostało już wydane. Inwestor jest w trakcie negocjacji kompleksowego projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Przewiduje się, że prace budowlane rozpoczną się w sezonie wiosenno-letnim przyszłego roku.

Budynek, który znajduje się w pobliżu Zamku Książąt Pomorskich, od 2017 roku jest własnością firmy Europol Consulting. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie dał zielone światło dla prac budowlanych w marcu tego roku.

Plan zakłada zachowanie oryginalnej struktury, w tym utrzymanie renesansowego wejścia w fasadzie szczytowej oraz zabezpieczenie zasadniczej formy powojennej przebudowy, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymaganych badań archeologicznych. Dopuszcza niewielkie powiększenia w obrębie istniejących wcześniej lukarn, zmiany w kompozycji elewacji oraz modernizacje wewnętrzne. Zdaniem Tomasza Wolendera, Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, decyzja ta jest nadal aktualna.

Stajnia książęca została wybudowana około 1600 roku. Pierwotnie pierwsze piętro służyło jako magazyn dla ogierów, natomiast dolna część obiektu wykorzystywana była jako stajnia i ujeżdżalnia.