Upamiętnienie 84. rocznicy tragizmu wojennego: Hołd dla deportowanych Żydów ze Szczecina

Upamiętnienie 84. rocznicy tragizmu wojennego: Hołd dla deportowanych Żydów ze Szczecina

Mroczny etap w historii Szczecina, kiedy to w 1940 roku doszło do masowej deportacji lokalnej społeczności żydowskiej, jest co roku przypominany i honorowany przez TSKŻ Oddział w Szczecinie. To tragiczne wydarzenie jest jednym z najbardziej bolesnych rozdziałów w annałach miasta.

Nocą, pomiędzy 12 a 13 lutego 1940 roku, hitlerowska machina przemocą zmusiła do opuszczenia miasta ponad 1100 Żydów, wysyłając ich do gett w Piaskach, Bełżycach oraz Głusku. Jest to powszechnie uznawane za niechlubny preludium do Zagłady Żydów, jakby próbę generalną przed planem „Ostatecznego Rozwiązania”. Takie określenie nadała temu wydarzeniu Hannah Arendt, nazywając je „wprawką”.

W dniu 84. rocznicy tych smutnych zdarzeń Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Szczecinie oddało hołd ofiarom poprzez ceremonię składania kwiatów i zapalenia zniczy. Upamiętnienie miało miejsce pod muralem synagogi znajdującej się przy ulicy Dworcowej 8. Ceremonia odbyła się w poniedziałek, 12 lutego, o godzinie 13.