Stowarzyszenie 'Paczka Dla Bohatera’ organizuje akcję 'Znicz’: zaproszenie do sprzątania grobów weteranów w Szczecinie

Stowarzyszenie 'Paczka Dla Bohatera’ organizuje akcję 'Znicz’: zaproszenie do sprzątania grobów weteranów w Szczecinie

Stowarzyszenie 'Paczka Dla Bohatera’ prowadzi działalność, której celem jest opieka nad miejscami pamięci związanymi z weteranami. W ramach tej inicjatywy, organizacja gospodaruje akcją o nazwie „Znicz”. Ta specjalna inicjatywa ma na celu mobilizację społeczności do współudziału w zadaniu utrzymania porządku na grobach bohaterów narodowych. W szczególności, serdecznie zaprasza ona wszystkich chętnych do przyłączenia się do sprzątania Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

Spotkanie dla wszystkich ochotników zostało zaplanowane na sobotę. Punktualne rozpoczęcie prac przewidziane jest na godzinę 10.00. Miejsce zbiórki to brama główna cmentarza. Jak informuje Tomasz Sawicki, lider tej akcji, stowarzyszenie dysponuje niezbędnym sprzętem do sprzątania. Niemniej jednak, każdy kto chce przynieść własne narzędzia jest zachęcany do tego – każda inicjatywa jest tutaj mile widziana.

Sawicki dodaje, że prace obejmują nie tylko sprzątanie poszczególnych grobów, ale również uporządkowanie obszarów wokół różnych pomników. Przykładem może być pomnik ponarski, którym opiekują się od czasu śmierci pani Danusi. Wskazuje także, że od października otrzymują wiele próśb od kombatantów. Ci starzy weterani często nie mają już sił, aby samodzielnie dbać o groby swoich bliskich i proszą o pomoc.

Stowarzyszenie 'Paczka Dla Bohatera’ w ramach akcji „Znicz” zwraca się również do społeczności z prośbą o sprzątanie grobów weteranów znajdujących się w ich lokalnym otoczeniu.