Rezydenci Świnoujścia jednomyślnie odrzucają plany budowy terminalu kontenerowego na ich plaży

Rezydenci Świnoujścia jednomyślnie odrzucają plany budowy terminalu kontenerowego na ich plaży

W Świnoujściu, na jednym z osiedli, planowano budowę terminala kontenerowego. Jednak mieszkańcy tego osiedla, nie chcieli tego obiektu na swojej plaży i jednogłośnie odrzucili te plany. Wyrazili swoje niezadowolenie, twierdząc, że zostali oszukani, ponieważ zapewniano im, że żadne inne inwestycje przemysłowe nie powstaną na wschód od ulicy Ku Morzu. Twierdzili, że ich plaża, unikalne zabytki i pozostałe tereny rekreacyjne są dla nich ważne.

Przed sesją Rady Miasta dotyczącą terminalu kontenerowego, która miała miejsce 14:30 we wtorek w hotelu Interferie, odbyło się spotkanie mieszkańców osiedla Warszów. Głównym punktem dyskusji było stanowisko mieszkańców wobec planowanej inwestycji. Wszyscy uczestniczący w spotkaniu rezolucyjnie odrzucili propozycję budowy terminalu. Warto zauważyć, że to nie była pierwsza okazja, kiedy mieszkańcy wyrażali swoje sprzeciw w tej sprawie. Podczas zebrania mieszkańców w czerwcu 2017 roku już raz powiedzieli stanowcze „nie”.

Przed głosowaniem prezydent Joanna Agatowska i jej zastępca Arkadiusz Mazepa opowiedzieli o swoim spotkaniu z przedstawicielami inwestora planującego budowę terminalu kontenerowego. Z ich relacji wynikało, że przedstawiciele katarsko-belgijskiego konsorcjum nie byli świadomi wielu problemów infrastrukturalnych związanych z ich inwestycją, takich jak brak dróg dojazdowych czy problemy z zaopatrzeniem w wodę, a także nie byli świadomi sprzeciwu społecznego.

Mieszkańcy części prawobrzeżnej Świnoujścia protestowali przeciwko terminalowi, wspierani także przez mieszkańców lewobrzeża. Twierdzili, że lokalne władze pod przewodnictwem Janusza Żmurkiewicza ignorowały ich stanowisko w tej sprawie. Obawiają się, że miasto może stać się drugą Gdynią, a nie modnym kurortem, jakim jest obecnie.

Planowane są również inne projekty, które mogą naruszyć spokój mieszkańców. Według informacji podanej przez radnego Dariusza Krzywdę, oprócz kontrowersyjnego terminalu kontenerowego planowane jest również utworzenie portu uniwersalnego. Jest to jednak kolejne złamanie obietnicy złożonej mieszkańcom podczas budowy gazoportu, że tereny objęte programem ochronnym NATURA 2000 nie będą wykorzystane dla dalszych inwestycji portowych.

Mieszkańcy są zdeterminowani, by bronić swojej „małej ojczyzny”. Zapowiadają kolejne protesty przeciwko planom budowy terminala kontenerowego i innych inwestycji, które mogą naruszyć ich spokój i harmonię życia.