Remont ulicy Kresowej w Kołobrzegu: Już na etapie projektowania koszty przekraczają oczekiwania

Remont ulicy Kresowej w Kołobrzegu: Już na etapie projektowania koszty przekraczają oczekiwania

Projekt modernizacji ulicy Kresowej w Kołobrzegu, choć nie jest jeszcze ukończony, już teraz wykazuje znaczne przekroczenie pierwotnie zakładanych kosztów. Ta konkretna droga przez lata stanowi problem dla mieszkańców, bowiem nieprzerwanie ulega zapadaniu.

Przytoczyć warto fakt, iż ulica Kresowa została przebudowana za środki unijne kilkanaście lat temu. Niestety, po finalizacji inwestycji, zauważono istotny błąd – brak uwzględnienia w projekcie konieczności przeprowadzenia dogłębnych badań geologicznych. Właśnie taki krok był niezbędny, gdyż ulica położona jest na bagnistym terenie, co stanowi dodatkowe trudności przy planowaniu i realizacji prac drogowych. Niemniej jednak, pomimo podejmowanych starań, nie udało się ustalić winnych zaniedbania.

Kwestia ulicy Kresowej prawdopodobnie zostałaby zignorowana, jeżeli nie fakt ciągłego zapadania się tej arterii komunikacyjnej, co wymusza regularne prace remontowe. Droga ta prowadzi do osiedla Podczele i jej stan jest tak zły, że podróżując nią można odnieść wrażenie jakby się przemieszczało po niespokojnym morzu. Wobec tego, miasto podjęło decyzję o kolejnej przebudowie. Prace projektowe są w toku, ale już teraz wiadomo, że nie będą one ani proste, ani tanie.

Rok temu przewidywano, że koszt inwestycji wyniesie około 30 milionów złotych. Miasto zamierzało uzyskać finansowanie z programu Polski Ład. Obecnie wiadomo, że koszty wzrosną do co najmniej 45 milionów złotych. Bez dodatkowych źródeł finansowania realizacja tego zadania nie będzie możliwa. Oczekuje się, że gotowy projekt wraz z pozwoleniem na budowę zostanie ukończony jeszcze w tym roku.