Przyszłość kina Pionier w Szczecinie zagwarantowana w planie zagospodarowania przestrzennego

Przyszłość kina Pionier w Szczecinie zagwarantowana w planie zagospodarowania przestrzennego

Ochrona kina Pionier w Szczecinie jest jednym z celów nowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta. Dzięki temu, przyszły właściciel nie będzie mógł zmienić jego funkcji, na przykład na lokal gastronomiczny. Plan obejmuje również inne aspekty rozwoju centrum Szczecina.

Projekt uchwały dotyczącej rozpoczęcia prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Zachód, Małkowskiego, Kosmos” został przygotowany i przedstawiony radnym komisji budownictwa. Uzyskał on jednomyślne poparcie bez żadnych uwag. Ostateczna decyzja zostanie podjęta podczas sesji 23 maja.

Kwestia sprzedaży kina Pionier była wielokrotnie poruszana, co wywołało obawy, że nowy właściciel może zrezygnować z prowadzenia kina lub działalności kulturalnej. Dlatego postanowiono zapisać w planie zagospodarowania przestrzennego funkcję kulturalną dla adresu, pod którym mieści się Pionier.

Daniel Wacinkiewicz, Zastępca Prezydenta Szczecina, wyjaśnił, że kino Pionier było inspiracją do opracowania tego planu. Istotne jest dla miasta utrzymanie tożsamości kulturalnej, dlatego plan ma charakter ochronny. Mówi również, że choć nie musi to być bezpośrednio funkcja kina, plan ma zagwarantować podstawowe zadania związane z kulturą.

Zofia Fiuk-Dymek, dyrektor Biura Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Szczecina, dodała, że celem planu jest ustalenie sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu, określenie zasad ochrony obiektów zabytkowych oraz układu przestrzennego Śródmieścia. Wskazuje także na konieczność utrzymania przy kinie Pionier obiektu kultury lub kina.