Niezgodne z prawem urządzenia do kłusownictwa znalezione w przesyłce

Niezgodne z prawem urządzenia do kłusownictwa znalezione w przesyłce

W jednej z przesyłek, której zawartość miała składać się z elementów metalowych, odkryto urządzenia służące do kłusownictwa – poinformowała Małgorzata Brzoza, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Znalezione przedmioty były faktycznie metalowe, jednak okazało się, że nie są to tzw. pułapki żywołowne, które są stosowane do humanitarnego odławiania zwierząt takich jak koty, susły, nornice, szczury, lisy czy kuny.

Zgodnie z opisem producenta, urządzenia te charakteryzują się wysoką skutecznością oraz gwarantują szybką śmierć schwytanego zwierzęcia. Pułapki żywołowne, nazywane również żywołapkami, są większymi konstrukcjami przeznaczonymi właśnie do humanitarnego łapania różnych gatunków zwierząt.

Warto przypomnieć, że polskie prawo łowieckie wyraźnie zabrania zbierania, posiadania, wytwarzania, przechowywania lub wprowadzania do obrotu wszelkich narzędzi i urządzeń mających na celu kłusownictwo. Osoby łamiące ten zakaz narażone są na konsekwencje w postaci grzywien, kar ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do roku czasu.

Cała sprawa jest obecnie badana przez policję, która przejęła przesyłkę z urządzeniami do kłusownictwa. To właśnie funkcjonariusze będą sprawdzać, czy i jakie regulacje prawne zostały złamane w tej sytuacji.