Podnoszenie kwalifikacji w zakresie pierwszej pomocy – współpraca Uniwersytetu Szczecińskiego z WOPR

Podnoszenie kwalifikacji w zakresie pierwszej pomocy – współpraca Uniwersytetu Szczecińskiego z WOPR

Uniwersytet Szczeciński postanowił podjąć współpracę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Zachodniopomorskiego. Celem zawartego porozumienia jest realizacja programu o nazwie „Rescue Lab”, który ma przyczynić się do podniesienia poziomu umiejętności w obszarze udzielania pierwszej pomocy.

Program ten, prowadzony przez Uniwersytet Szczeciński we współpracy z WOPR, będzie realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego, a jego zaplanowane zakończenie przewidziane jest na 30 września 2028 roku. Głównym celem „Rescue Lab” jest poprawa poziomu bezpieczeństwa, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo związane z obszarami wodnymi oraz udzielaniem pierwszej pomocy. Dodatkowo program ma na celu propagowanie informacji o możliwościach edukacyjnych, które oferuje Uniwersytet Szczeciński.

Profesor Waldemar Tarczyński, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, podkreślił znaczenie tej współpracy, mówiąc o wieloletnim sojuszu z WOPR w województwie Zachodniopomorskim. Jak zaznaczył, uczelnia chce aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz bezpieczeństwa swoich studentów i pracowników, a także całej społeczności akademickiej. Tarczyński zwrócił uwagę na to, że dzięki nowemu porozumieniu studenci i pracownicy będą mogli zdobyć certyfikaty potwierdzające ich umiejętności w zakresie pierwszej pomocy.

Porozumienie przewiduje również organizację bezpłatnych szkoleń na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego. Szkolenia, które będą prowadzone przy wykorzystaniu sprzętu takiego jak 45 manekinów, zestaw do pozoracji ran, 3 kamery, defibrylatory treningowe AED oraz nosze, mają służyć podnoszeniu kwalifikacji zarówno studentów jak i pracowników uczelni.

Prezes Zarządu WOPR Województwa Zachodniopomorskiego, Apoloniusz Kurylczyk, wyraził swoje uznanie dla wsparcia ze strony Uniwersytetu Szczecińskiego, podkreślając wyjątkową możliwość kontynuowania praktyk w specjalistycznej pracowni. Według niego, umożliwi to jednoczesne szkolenie blisko 60 osób na różnych poziomach zaawansowania. Zaznaczył również, że uczestnikami szkoleń będą nie tylko pracownicy i studenci Uniwersytetu Szczecińskiego, ale także mieszkańcy regionu, w tym dzieci i młodzież z różnych placówek edukacyjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego.