Plan zabezpieczenia 2 mln złotych na potencjalne zakupienie kina Pionier 1907 przez Szczecin

Plan zabezpieczenia 2 mln złotych na potencjalne zakupienie kina Pionier 1907 przez Szczecin

W przyszłym budżecie miasta Szczecin przewidziane jest zarezerwowanie sumy 2 milionów złotych na możliwość nabycia kina Pionier 1907. Tego typu decyzja została podjęta w związku z poszukiwaniem nowego nabywcy dla jednego z najstarszych kin na świecie, które to poszukiwania trwają już od kilku miesięcy. Jerzy Miśkiewicz, który dotychczas współzarządzał tym obiektem, postanowił przejść na emeryturę wiosną tego roku.

Podczas nadchodzącej sesji Rady Miasta Szczecin planowane są zmiany w budżecie, które umożliwią zabezpieczenie sumy 2 mln złotych na ewentualną transakcję kupna kina wraz z jego wyposażeniem. Aktualnie trwają rozmowy z aktualnymi właścicielami Pioniera.

Jednakże, nie jest to pierwsza próba miasta o zapobieżenie możliwej likwidacji kina. Wcześniej władze Szczecina podjęły decyzję o rozpoczęciu prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Zachód, Małkowskiego, Kosmos”. Podczas sesji Rady Miasta w maju zdecydowano o stworzeniu tego dokumentu, który uniemożliwia przeznaczenie budynku kina na inne cele niż kulturalne. Celem tego działania jest zapobieżenie likwidacji tego obiektu. Jeden z przykładów potencjalnych nabywców to sieć barów z kebabem, która wyraziła swoje zainteresowanie.

Miasto Szczecin zleciło ostatnią wycenę obiektu, jednego z najstarszych kin świata, która oszacowała jego wartość na 1,7 mln złotych. Właściciele Pioniera jednak nie zgadzają się z tą wyceną.