Koniec przebudowy dróg w okolicach Międzyodrza

Koniec przebudowy dróg w okolicach Międzyodrza

Poza widocznym rondem na samym Energetyków, najbardziej zauważalnym aspektem jest chyba remont ulic Władysława IV, Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, św. Floriana, odcinka ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego. W zasadzie poprawiono dostęp do szczecińskiego portu. Użytkownicy komunikacji miejskiej mają teraz do dyspozycji przystanek w pobliżu Urzędu Celnego. Dodatkowo torowisko tramwajowe zostało przesunięte w kierunku Łasztowni, co przyczyniło się do poprawy komunikacji w tym rejonie – poinformował Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Projekt obejmuje remont ulicy Energetyków, Władysława IV oraz fragmentów ulic dojazdowych do portu (Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego). W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane poprawki drogowe, ciągi piesze i zespolone ciągi pieszo-rowerowe oraz dobudowane oświetlenie uliczne. W ciągu ulicy Energetyków powstanie duże rondo z węzłem torowym, które umożliwi w przyszłości rozbudowę linii tramwajowej na Łasztownię. W pobliżu trasy zamkowej powstanie parking typu „park-and-ride”, a w trakcie realizacji projektu zostaną również uwzględnione sieci podziemne.