Inwestowanie w fundusze ETF w praktyce – na czym polega?

Inwestowanie w fundusze ETF w praktyce – na czym polega?

Obecnie wielu z nas poszukuje korzystnego sposobu na zainwestowanie swoich oszczędności. Dla niektórych zasadniczym warunkiem jest to, aby inwestycja dawała szansę osiągnięcia zysku, ale przy niewielkim ryzyku utraty kapitału. W takich okolicznościach idealnym rozwiązaniem będzie zainwestowanie w fundusze ETF, które sprawdzają się zarówno w przypadku doświadczonych, jak i początkujących traderów.

Inwestowanie w fundusze ETF w praktyce – na czym polega? 

Inwestowanie w fundusze ETF jest oczywiście obarczone ryzykiem, ale nie tak dużym jak w przypadku wielu innych instrumentów. ETF są opcją pośrednią pomiędzy obracaniem akcjami giełdowymi oraz handlem tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi. O co więc dokładnie chodzi i jak można zainwestować w ten produkt?

Na czym polega inwestowanie w ETF?

Fundusze ETF (określenie pochodzi od angielskiego: Exchange Trader Fund, czyli po prostu funduszy indeksowych) to jeden z popularniejszych instrumentów inwestycyjnych, który jest skierowany do każdej chętnej osoby. Najprościej tłumacząc, fundusze te w znacznym stopniu odzwierciedlają stan indeksów giełdowych, do których się odnoszą, a więc na przykład akcji, surowców czy obligacji. Sposób inwestowania opiera się na zakupie emitowanych przez fundusze ETF akcji. Nabywca jednostek uczestnictwa staje się udziałowcem w części aktywów należących do danego funduszu i może dowolnie zarządzać swoim portfelem. Jeśli chcesz sprawdzić swoje siły w tej materii obejrzyj stronę i wybierz dogodną dla siebie opcję. 

Fundusze ETF – największe zalety

Fundusze ETF posiadają szereg atutów, dzięki czemu są ciekawym rozwiązaniem nie tylko dla doświadczonych inwestorów, ale przede wszystkim dla osób, które dopiero stawiają pierwsze kroki. Dzięki ETF inwestorzy mogą nabyć aktywa, których nie mieliby możliwości zakupić samodzielnie, z uwagi na wysoką cenę. To dlatego fundusze ETF należą do tzw. sektora inwestycji zbiorowych i są zarządzane pasywnie. Ich zaletą jest ponadto wysoka elastyczność, transparentność oraz niskie koszty związane z transakcjami.  

Handel funduszami ETF – czy warto?

Każdy powinien odpowiedzieć sobie na tak postawione pytanie indywidualnie, uwzględniając wszelkie plusy oraz minusy. Z całą pewnością jednak fundusze ETF są bardzo atrakcyjną opcją inwestycyjną, szczególnie dla tych, którzy nie posiadają dużego kapitału ani doświadczenia. Inwestorzy mogą na bieżąco śledzić zmiany na rynkach i w każdej chwili na nie reagować – sprzedając lub kupując jednostki uczestnictwa. Kluczowa okazują się więc czujność, ale także krótko i długoterminowa strategia.