GUS wykazuje, że w Szczecinie mamy coraz mniejszy przyrost naturalny

GUS wykazuje, że w Szczecinie mamy coraz mniejszy przyrost naturalny

W Szczecinie liczba urodzeń była niższa niż liczba zgonów w 2022 roku. W tamtym roku urodziło się 4369 dzieci, a zmarło 6355 osób, co odpowiada różnicy ponad 31%. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności Szczecina w 2050 roku wyniesie 340 074 – od 2021 roku zmniejszy się o 55 439 osób, tworząc 14% spadek liczby ludności. W 2021 roku odnotowano 3 423 urodzenia, z czego większość stanowiły dziewczynki (47,4%), natomiast reszta to chłopcy (52,6%). Wskaźnik wzrostu liczby ludności w mieście wynosi 0,56, co odpowiada średniej wojewódzkiej i jest znacznie mniejsze od wskaźnika wzrostu liczby ludności dla całego kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Szczecin ma 395 513 mieszkańców, z czego 52,6 procent stanowią kobiety, a 47,4 procent mężczyźni. Od 2002 do 2021 roku, populacja ta odnotowała spadek o 4,7 procent. Mediana wieku osób mieszkających tutaj wynosi 44,2, co jest nieco wyższe niż średni wiek osób w województwie zachodniopomorskim i w Polsce. Szacuje się, że w 2050 roku Szczecin będzie liczył 340 074 mieszkańców, w tym 179 828 kobiet i 160 246 mężczyzn.

57,3 procent mieszkańców Szczecina należy do grupy wiekowej produkcyjnej, 16,5 procent do młodszej, a 26,1 procent do starszej.