Bezpieczeństwo na Placu Zwycięstwa: wprowadzone dodatkowe środki ze względu na brak oznakowań i sygnalizacji świetlnej

Bezpieczeństwo na Placu Zwycięstwa: wprowadzone dodatkowe środki ze względu na brak oznakowań i sygnalizacji świetlnej

Na remontowanym Placu Zwycięstwa wciąż nie ma pełnej gamy oznakowań poziomych na drodze, a większość sygnalizatorów świetlnych nie jest jeszcze w pełni funkcjonalna. W związku z tym, dodano pewne elementy mające na celu podniesienie bezpieczeństwa dla pieszych.

W celu lepszej komunikacji z kierowcami i poprawy bezpieczeństwa, na terenie placu zamontowano tablice informujące o ograniczeniu prędkości do 30 km/h oraz znaki refleksyjne przy przejściach dla pieszych. Dodatkowo umieszczono żółte lampy ostrzegawcze obok znaku wskazującego na brak oznakowania poziomego na jezdni – informuje rzecznik prasowy miasta odnośnie inwestycji, Piotr Zieliński.

Decyzja o implementacji takich środków została podjęta we współpracy z Szczecińskimi Inwestycjami Miejskimi, lokalną policją oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad ruchem drogowym. Celem tych działań jest zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym, które mogą zagrażać pieszym na tym terenie.

– Wykonawca oczekuje na lepsze warunki pogodowe, aby móc ukończyć pozostałe elementy oznakowania poziomego. W międzyczasie kontynuowane są prace nad instalacją sygnalizatorów – wyjaśnia Piotr Zieliński. – Zwracamy się z prośbą do wszystkich użytkowników drogi o szczególną ostrożność do momentu pełnego uruchomienia systemu sygnalizacji.

Prace na Placu Zwycięstwa doświadczają opóźnień i najprawdopodobniej potrwają do połowy bieżącego roku. Wykonawca, Firma Drogowo-Budowlana MTM SA, otrzymała za tę realizację zamówienie w wysokości blisko 40 mln złotych.