Zaproszenie na III konsultacje społeczne SUMP SOM dotyczące mobilności miejskiej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Zaproszenie na III konsultacje społeczne SUMP SOM dotyczące mobilności miejskiej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Nie przegap okazji do wyrażenia swojego zdania i wpływania na jakość życia w swoim mieście! Zapraszamy Cię na trzecie konsultacje społeczne, które są poświęcone mobilności miejskiej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym (SOM).

Podczas tych konsultacji, planowane na 8 listopada, mieszkańcy SOM będą mieli możliwość wyrażenia swoich opinii i uwag na temat Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata do 2030 roku, z perspektywą rozwoju do 2040 roku. Zainteresowane osoby są również zaproszone do dyskusji na temat Prognozy Oddziaływania na Środowisko.

Spotkanie odbędzie się osobiście w Floating Arena przy ulicy Wąskiej 16 w Szczecinie, zaczynając od godziny 17:00. Dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć osobiście, organizatorzy zapewniają możliwość udziału online poprzez platformę MS Teams. Przewidywany czas spotkania to około dwie godziny.

Głównym celem tych konsultacji jest zebranie opinii i sugestii od wszystkich zainteresowanych stron na temat projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, który będzie obowiązywał do 2030 roku, ale z perspektywą na rok 2040. Konsultacje obejmą również Prognozę Oddziaływania na Środowisko.