Raport Rowerowego Szczecina: Spadek liczby rowerzystów w centrum miasta

Raport Rowerowego Szczecina: Spadek liczby rowerzystów w centrum miasta

Jak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez inicjatywę Rowerowy Szczecin, liczba osób korzystających z roweru w centrum Szczecina maleje, pomimo ogólnego wzrostu ruchu rowerowego w mieście. Karolina Grochowicka, prezeska Stowarzyszenia Idee przez miasto, które stoi za projektem Rowerowy Szczecin, zaznacza, że inwestycje w infrastrukturę rowerową nie zawsze skutkują oczekiwanym wzrostem udziału rowerzystów w ruchu miejskim.

Stowarzyszenie prowadzi badania ruchu rowerowego od 2015 roku w wybranych punktach Szczecina, takich jak Most Akademicki, plac Zamenhofa, aleja Papieża Jana Pawła II oraz ulica Krasińskiego i Przyjaciół Żołnierza (badane od 2018 roku), Mieszka I i ulica Pawła VI (od 2021 roku), a także ulica Fałata i Majdańskiego (od 2022 roku). W 2023 roku przeprowadzone zostały dwie edycje pomiarów – w maju i we wrześniu, podczas których analizowano i porównywano wyniki na przestrzeni lat.

Mimo ogólnopolskiej i szczecińskiej tendencji wzrostowej udziału rowerzystów w ruchu drogowym, niektóre miejsca w Szczecinie odnotowują spadek tej liczby. Dotyczy to przede wszystkim alei Papieża Jana Pawła II oraz placu Zamenhofa. Grochowicka zauważa, że pomimo nowych inwestycji w infrastrukturę, liczba rowerzystów w centrum miasta spada, co wymaga głębszej analizy przyczyn tego stanu rzeczy. Wskazała również na braki infrastruktury rowerowej na ulicach Krzywoustego i Wyszyńskiego.

Raport Rowerowego Szczecina zgłasza również kwestię niewielkiego wykorzystania nowej drogi rowerowej przy ulicy Pawła VI. Przez dwa dni pomiarowe we wrześniu liczono tam jedynie 168 rowerzystów, podczas gdy na skrzyżowaniu ulic Fałata i Majdańskiego zanotowano ich 896. Grochowicka podkreśla, że mimo wysokich nakładów na budowę infrastruktury, nie zawsze przekłada się to na oczekiwany ruch rowerowy.

Ruch rowerowy rośnie natomiast na północy i zachodzie Szczecina – przy skrzyżowaniu ulic Krasińskiego/Przyjaciół Żołnierza, Mieszka I oraz Ku Słońcu i placu Żołnierza Polskiego. Grochowicka zwraca również uwagę na konieczność przeprowadzenia Kompleksowego Badania Ruchu, które pozwoliłoby na dokładne określenie udziału rowerzystów w całym ruchu drogowym Szczecina. Ostatnie takie badanie odbyło się w 2016 roku, kiedy udział rowerzystów w ruchu miejskim wyniósł niecałe 2 procent, choć w niektórych miejscach, jak aleja Papieża Jana Pawła II, odsetek ten wyniósł aż 20 procent.