Powiększenie liczby miejsc parkingowych w Barlinku – wymierny krok w kierunku poprawy komfortu mieszkańców

Powiększenie liczby miejsc parkingowych w Barlinku – wymierny krok w kierunku poprawy komfortu mieszkańców

W małym mieście Barlinku, brak miejsc parkingowych dla samochodów staje się coraz bardziej dotkliwym problemem. W związku z tym, kierowcy zmuszeni są do pozostawiania swoich pojazdów w każdym dostępnym miejscu, co nie zawsze jest zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

Jeżeli jednak wszystko potoczy się zgodnie z założonym planem, sytuacja ta ulegnie znacznej poprawie do końca obecnego roku. Dotyczy to przede wszystkim obszarów wokół Urzędu Miejskiego oraz szpitala. Obecnie trwają tam pracę ziemne, po których możliwe będzie wybudowanie około 70 nowych miejsc parkingowych w pobliżu lecznicy. Znacząco ułatwi to poruszanie się samochodem w tej części miasta, co jest obecnie bardzo skomplikowane ze względu na parkowanie przy szpitalnych przychodniach.

Parkujące samochody po obu stronach ulicy Szpitalnej skutecznie spowalniają ruch, szczególnie większych pojazdów. Co więcej, problem z niedoborem miejsc parkingowych dotyczy również osób odwiedzających urząd miasta w Barlinku w celu załatwienia różnych spraw. Także pracownicy urzędu często nie mają gdzie bezpiecznie zaparkować swojego pojazdu.

Jednak w ramach programu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Różanej”, powstaje kolejne miejsce przeznaczone do parkowania samochodów. Korzystać z niego będą nie tylko osoby odwiedzające Urząd Miejski, ale również mieszkańcy okolicznych budynków. Nowy parking będzie miał kilkadziesiąt miejsc postojowych, w tym również dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, zbudowany zostanie podjazd dla wózków inwalidzkich, a całość zostanie wyposażona w stojaki na rowery, ławki oraz zieleń. Obszar ten będzie również oświetlony i monitorowany. Obie te inwestycje mają zostać zakończone do końca 2024 roku.