Ogromne wsparcie dla dzieci i młodzieży ze Szczecina w dobie pandemii. Program na szczególną uwagę

Ogromne wsparcie dla dzieci i młodzieży ze Szczecina w dobie pandemii. Program na szczególną uwagę

Stworzony przez władze Szczecina innowacyjny plan, mający na celu wspieranie uczniów ze miejskich szkół, jest skupiony na realizacji warsztatów, pomoc psychologiczną, rozwijaniu umiejętności społecznych oraz wspomaganiu rozwoju emocjonalnego. To pionierska inicjatywa, która ma na celu zapewnić młodym mieszkańcom miasta poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia zarówno wśród swoich rówieśników, jak i w domu. Ogłoszony jesienią poprzedniego roku przez magistrat Program Wsparcia Psychologicznego Młodzieży wchodzi obecnie w kolejną fazę implementacji. Decyzje dotyczące konkursów zostały podjęte, a teraz wiemy, kto będzie pomagał uczniom ze Szczecina.

Program Wsparcia Psychologicznego Dzieci, Młodzieży i Nauczycieli, stworzony przez władze miasta, ma stanowić odpowiedź na zgłaszane problemy zdrowia psychicznego dzieci oraz wyniki badań emocji zarówno uczniów jak i pedagogów po pandemii COVID-19. Całość jest oparta na fundamentalnych zasadach szacunku dla praw człowieka, jego godności, wolności, równości, z założeniem, że dobro i wszechstronny rozwój najmłodszych mieszkańców Szczecina powinno być priorytetem.

Program ma charakter pilotażowy i na razie obejmuje pomoc dla kilku szkół. Są to dwie szkoły podstawowe – nr 61 i 74 oraz trzy szkoły średnie: XVI Liceum Ogólnokształcące, Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9. Co istotne, już jesteśmy w stanie określić, które organizacje będą wspierały uczniów z wymienionych placówek.

Warsztaty dla uczniów oraz ich rodziców zorganizują trzy niezależne organizacje: Stowarzyszenie Bezpieczne Miejsce, Fundacja Badań Społecznych oraz Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom. Ponadto, pomoc psychologiczną zapewnią specjaliści z ośmiu instytucji, w tym Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza serc”, Fundacja „Pełnia Wyrazu”, Fundacja Akcja Serducho, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych.

Beata Bugajska, dyrektorka Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, podkreśla, że organizacje, które uczestniczyły w konkursie, musiały wykazać posiadanie doświadczonej kadry specjalistów do pracy z młodzieżą. To kluczowe, aby zapewnić jak najwyższą jakość wsparcia dla młodych mieszkańców Szczecina, poprawić ich samopoczucie i pomóc im odnaleźć się w obecnym świecie.

Początek realizacji zadań określonych w Programie Wsparcia Psychologicznego planowany jest na kwiecień bieżącego roku.